Engel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Engel door Han Richters, 1952

 

 

In 1952 trok de Nederlands Hervormde Gemeente in dit gebouw, waarin voorheen een fabriek was gevestigd. De schoorsteen werd omgebouwd tot sokkel voor het beeld de Engel door Han Richter. Het beeld gaf de naam aan het gebouw: De Engel.

 

 

Seraf of serafijn

 

Deze engel is een seraf, een engel in hoge rang. Deze heeft zes vleugels volgens de bijbel in Jesaja 6 vers 2, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. De profeet Jesaja klaagde dat hij onrein was en de seraf vloog naar hem toe “met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had”. Dat is het moment dat hier verbeeld wordt. De engel raakte met de kool de lippen van Jesaja aan en zei dat hij daarmee gereinigd was.

 

 

 

 

 

 

Filmlokatie

 

Opnamen Baantjer (met rechercheur de Cock met CeeOoCeeKa)

(in 2000 wordt een nieuwe studio gezocht)

(…) In de Blankenstraat - Czaar Peterbuurt - stond een pand leeg: gebouw De Engel. Ooit een Marokkaans jongerencentrum en, eerder nog, een wijkgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente. Vandaar die engel, bovenop het dak. Het bleek de gouden tip.

 

 

 


 

Uit de buurtkrant de Eilander van januari 2009:

 

 

                           

 

 

 

 


 

Han Richters (1915-2000)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Blankenstraat

 

Foto’s: januari 2007

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum