P.C. Hooft

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Cz. Hooft door Ed. C. E. Colinet, 1881

 

               en:      Tabakshandel en sigarenfabricage door Leonard de Fernelmont, 1881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenking geboortejaar Hooft

 

Dichter en toneelschrijver Pieter Corneliszoon Hooft werd geboren 16 maart 1581 en drie eeuwen later werd zijn geboortejaar herdacht. In 1879 werd al een commissie gevormd die zich moest beraden over de viering. Er kwam een uitvoering van het enige blijspel dat Hooft heeft geschreven, zij het met veel gekrakeel over kuising van de taal, en er werd een gevelsteen gemaakt door commissielid Eduard Colinet die geplaatst werd op de voormalige woning van Hooft, Keizersgracht 65. Deze gedenksteen werd tegen de onkostenvergoeding van 700 gulden gemaakt.

 

          NB: Keizersgracht 65 is in 1913 afgebroken, de gevelsteen werd in 1940 herplaatst hoog in de nieuwe gevel van nr 55A-61D.

 

 

                                                 

 

                                                    Tekening van de gevelsteen op het woonhuis van Hooft, Keizersgracht 65

 

 

Tweede gevelsteen

 

Het periodiek ‘De Tijd’ meldde in 1881 dat het in aanbouw zijnde pand  Keizersgracht 508 op de hoek van de Leidsestraat ter gelegenheid van de viering van zijn geboortejaar naar Hooft vernoemd zou worden. “In de gevel zal zijne buste met de jaartallen 1581 en 1881 in witte steen op gouden grond geplaatst worden.” Ook deze gevelsteen werd gemaakt door Eduard Colinet. Het  sigaren-magazijn dat in het pand gevestigd werd, droeg de naam P.C. Hooft. Latere bedrijven als een bank, een verzekeringskantoor, een kliniek voor tandheelkunde en een makelaar voerden de naam Hooft niet.

 

                                   

                                                      

 

 

 

                                                       

 

                                                                                                            advertentie in Het Nieuws van de Dag, 13 juni 1881

 

 

Sigarenfabrikant

 

Het pand Keizersgracht 508 werd in opdracht van sigarenfabrikant A. Blaauw gebouwd. Hij zou er krap 20 jaar, tot 1900, een tabakswinkel drijven. Bouwmeester was Adriaan C. Bleys (1842-1912), hij onwierp voor het pand een hoekerker met Hollandse Renaissance- en Duitse kenmerken. De buste van Hooft wordt gedragen door consoles gedecoreerd met griffioenen.

 

De twee ‘schone bas-reliefs, zinspelende op de tabakshandel en de sigarenfabricage’ (De Tijd in 1881), waren het werk van L. de Fernelmont, sculpteur op het Prinseneiland. De fabricage van een reusachtige sigaar door een half dozijn engelen werkt thans meer komiek dan artistiek. (‘Ons Amsterdam’, maart 1981). Een half dozijn is wat krap geteld, het gaat in beide reliefs om ruim een dozijn.

 

 

 

 

            De tabaksplantage, het oogsten van de tabaksbladeren, het verpakken van de bladeren tot balen en het vervoer van de balen.

            Relief aan de kant van de Leidsestraat.

 

 

 

 

            Het uitpakken van de bladeren en het maken van een sigaar. Uiterst rechts wordt gekotst na het roken van een sigaar.

            Relief aan de kant van de Keizersgracht.

 

 

 

Netwerken

 

Verbindende factor bij de bouw en decoratie van Keizersgracht 508 is Pierre Cuypers (1827-1921), architect van het Rijksmuseum (1876-1885) en het CS (1881-1889). Architect / bouwmeester Bleys was leerling van Cuypers, Colinet die het hoofd van Hooft hakte was partner van Cuypers en De Fernelmont was een neef (oomzegger) van Cuypers.

 

 

 

 

 

 

 


 

Pieter Corneliszoon Hooft   (1581-1647)

 

Wikipedia

 

P.C. Hooft-prijs

 

 

 


 

Eduard Colinet (1844-1890)

 

Ed. C. E. Colinet ofwel Emmanuel Constant Edouard Colinet was een Belgisch beeldhouwer. In 1877 kwam hij naar Nederland waar hij onder Pierre Cuypers meewerkte aan de bouw van het Rijksmuseum. Samen met Cuypers richtte hij de Teekenschool voor Kunstambachten in Amsterdam op, Colinet werd de eerste directeur. Met Cuypers en  Stolzenberg schreef hij in 1880 Album van Ornamenten en Stijlproeven uit de verschillende Tijdperken der Bouwkunst.

 

‘Ons Amsterdam’ maart 1981 over de viering van het 300e geboortejaar van Hooft:  Aan het huis waar Hooft van omstreeks 1630 tot zijn dood in 1647 had gewoond, werd nu ‘het keurige werk van de meesterhand van onze talentvolle Colinet’ onthuld.

 

 

 

 

 

 

Leonard de Fernelmont (1842 – 19xx)

 

De naam van de Nederlandse beeldhouwer is voluit Franciscus Leonard Hubertus de Fernelmont. Zijn sterfjaar is onbekend. In 1884 trok hij naar New York waar hij in 1893 een opdracht kreeg tot het maken van een levensgroot beeld van George Washington. In 1918 vraagt hij, inwoner van Philadelphia, patent aan op een mal voor bouwelementen voor binnenmuren.

 

 

                               

 

 

 

 

              Uitsnede van de toekenning van het patent en de handtekening van de uitvinder:

 

 

           

 

 

                                                           

 

 

 


 

Keizersgracht 508, hoek Leidsestraat

 

Foto’s: juli 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum