Arie Keppler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arie Keppler  door Constance Wibaut, 1999

 

 

Beeld van Arie Keppler onthuld

 

Op vrijdag 19 november 1999 werd aan het Aldebaranplein in Tuindorp Oostzaan een bronzen beeld van Arie Keppler onthuld door zijn zoon Jan Keppler.

Het beeld, naar een ontwerp van Constance Wibaut, kwam tot stand op initiatief van een groep reünisten van een lagere school in Tuindorp Oostzaan in samenwerking met het comité ter Bevordering van een beeld van Arie Keppler; het Amsterdams Fonds voor de Kunst; het Woningbedrijf Amsterdam en het stadsdeel Amsterdam-Noord.

 

 

 

                                              

 

 

 

Volkshuisvesting

 

Onder verantwoordelijkheid van A. Keppler als directeur van de Gemeentelijke Woningdienst werden 11.000 gemeentewoningen en 20.700 verenigingswoningen gebouwd. Aan de volkshuisvesting van voor de tweede wereldoorlog in Amsterdam zijn de namen verbonden van de wethouders F. M. Wibaut en S.R. de Miranda. Maar achter de besluiten van de wethouders stond een gedreven man: de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst Arie Keppler (1876 - 1941).

 

In Amsterdam, evenals trouwens in de rest van het land, was de woningnood groot. Weliswaar was in 1902 de Woningwet in werking getreden, maar het aantal nieuwbouwwoningen groeide slechts mondjesmaat. De nieuwbouw kwam tot stand door particulieren en woningbouwverenigingen. Al in 1911 had een gemeenteraadslid van de SDAP voorgesteld dat de gemeente zelf woningen zou gaan bouwen. Het plan werd door Burgemeester en Wethouders terzijde geschoven.

 

Toen Keppler in 1915 aantrad als directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, was zijn zwager F.M. Wibaut inmiddels wethouder van Volkshuisvesting geworden. Wibaut toverde het voorstel van 1911 tevoorschijn en legde het opnieuw voor aan Burgemeester en Wethouders. In de tussenliggende vier jaren was de samenstelling van het college veranderd en het lukte Wibaut om zowel hen als de gemeenteraad te overtuigen van het nut van gemeentelijke woningbouw.Vanaf dat moment kreeg Arie Keppler de gelegenheid om zijn ideaal, een woning voor arbeiders met een tuintje voor en achter, waar te maken. Onder zijn directeurschap groeide in Amsterdam de gordel 20-40 en bloeide de architectuur van de Amsterdamse School.

 

(naar een bericht van www.nieuwsbank.nl)

 

 

 

                   

 

 

 

 


 

Constance Wibaut (1920-2014)

 

De kleindochter van de Amsterdamse wethouder Wibaut is aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam opgeleid tot beeldhouwster. Na haar opleiding vertrekt ze naar New York om daar de mode te illustreren voor Women’s Wear Daily. Twee jaar later, in 1948, keert ze kort terug voor haar eerste beeldhouwopdracht: een beeldengroep voor de woningbouwvereniging De Dageraad. In 1953 komt ze definitief terug en werkt ze tot 1971 als mode-tekenares en redactrice voor Elseviers Weekblad. Wibaut heeft veel portretten op haar naam: Ellen Vogel, Ton Lutz, Fons Rademakers, Ed van Thijn en Arie Keppler.

 

Wikipedia

 

 

 

 

 


 

Aldebaranplein, Tuindorp Oostzaan

 

Foto’s: mei 2006 en april 2010

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Noord

 

Monumenten in Amsterdam: Portretten