En route

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En route door Marlene Staals, 1995

 

Het werk in het talud van de Leeuwarderweg bestaat uit naast elkaar gelegen betonnen platen van verschillende dikten die gedeeltelijk onder de grond verdwijnen. Dit gedeelte van de Leeuwarderweg bevindt zich op de plek waar in vroeger tijden de zeedijk was gelegen. Aarde en gras bedekken de platen en geven aan het kunstwerk een zekere vanzelfsprekendheid. Onder de platen bevinden zich lage ruimten. Hoewel het kunstwerk niet direct naar mensen verwijst, roepen de ruimten wel de associatie met schuilplaatsen op. Daardoor komt de mens ondanks zijn afwezigheid nadrukkelijk in beeld.

(site Stadsdeel Noord)

 

Een foto op de site van Staals toont dat de platen voorheen inderdaad bedekt waren met grond en gras. In 2006 ligt het resultaat van erosie bloot. Grondwater komt niet tot in de bakken, het gras is dan afhankelijk van regenwater en dat is zelfs in Nederland ontoereikend. Bij het kunstwerk hoorde ook een laag hekje begroeid met klimop. Het blijkt vervangen door een hoger, kaal hek; mogelijk omdat de beganegrondbewoners zich niet veilig voelden.

 

 

 

                  

 

                                     Foto: Marlene Staals, 2001

 

 

 


 

Marlene Staals (1961)

 

De kunstenares haalt bestaande ruimten uit hun context en onderscheidt ze van hun omgeving. Haar werken kunnen vaak letterlijk betreden worden en vormen een samengaan van beeld en onmiddellijke omgeving. Behalve landschapsbeelden heeft ze ook op zichzelfstaande, vrije beelden gemaakt. Zo maakte ze sculpturen van aarde die met gras waren ingezaaid. Deze aarden sculpturen lijken op glooiende landschappen die echter weer te kwetsbaar zijn om te betreden en die na verloop van tijd zo onherkenbaar zijn veranderd dat alleen de herinnering aan het oorspronkelijke beeld nog rest.

(site Stadsdeel Noord)

 

www.marlenestaals.com

 

 


 

Leeuwarderweg / Texelseweg, Amsterdam Noord

 

Foto: december 2006

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Noord