St. Joris en de draak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Joris te paard overwint de draak door Hildo Krop, 1925

 

 

Sint Joris

 

St. Joris wordt traditioneel afgebeeld met een draak, die hij volgens de overlevering zou hebben gedood. De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het christendom. Het verhaal van Sint-Joris en de draak is een vroeg-christelijke legende uit de vijfde eeuw. Sinds de elfde eeuw staat deze vertelling symbool voor de strijd tussen goed en kwaad.

 

De draak wordt in dit beeld voorgesteld als een slang. Krop heeft zich mogelijk laten insprireren door het verhalend gedicht ‘Pan’ van Gorter. De overwinning van de arbeidersklasse over het kapitalisme wordt beschreven, het kapitaal wordt hierbij voorgesteld als een slang.

 

Hildo Krop heeft in 1950 het motief van St. Joris met de draak opnieuw gebruikt in een oorlogsmonument te Den Haag. Met het beeld wordt uitdrukking gegeven aan de overwinning op de bezetter.

 

Het beeld staat voor de voormalige Schermerschool, gebouwd  door architect  P.L. Marnette in 1924-25. De huidige kleurstelling is niet van Hildo Krop. Aan de gevel staat een fluitspelende faun, ook van Krop.

 

 

Tuindorp

 

De voormalige school staat in Tuindorp Nieuwendam, aangelegd in 1925 wegens het grote tekort aan goede en betaalbare woningen. Het dorp werd de derde woonwijk in Amsterdam-Noord, waar tot dan voornamelijk industrieën en scheepswerven waren gevestigd. Tuindorp Nieuwendam is een hoogtepunt in de landelijke variant van de Amsterdamse School. De stijl van de Amsterdamse School is hier gecombineerd met de Zaanse bouwstijl te zien aan de rode dakpannen en de houten gevelbekleding. Kenmerkend voor het tuindorp is het vele groen, de lage bebouwing en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.

 

 

 

                 

 

 

 


 

Hildebrand Lucien Krop (1884-1970)

 

Krop was feitelijk van 1916 tot aan zijn dood stadsbeeldhouwer van Amsterdam, officieel werd de titel hem in 1956 als eerbetoon toegekend. Toen Krop een keer met Zadkine door Amsterdam liep, waar ondertussen veel van zijn beelden stonden, riep deze uit: 'Nom de Dieu, tu dois être millionnaire'.

 

Krop was een veelzijdig kunstenaar. Op een meubelfabriek leerde hij houtsnijden en van John Rädecker leerde hij steenhakken. Hij werkte ook als keramist. Krop maakte geen onderscheid tussen vrij en gebonden werk, maar zijn visie op kunst was wel onlosmakelijk verbonden met zijn kijk op de samenleving: ''Zodra je je op het terrein van de kunst beweegt, zeg ik gemeenschap.''

 

Info Hildo Krop            Krop in Amsterdam             Wikipedia

 

 


 

Schermerweg, Amsterdam Noord

 

Foto’s: december 2006

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Noord

 

Amsterdam: Hildo Krop