Fluitspelende faun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Fluitspelende faun met kikkers’ door Hildo Krop, 1925

 

Bij de entree van hetzelfde gebouw (een voormalige school) staat een houten beeld van St. Joris en de draak, eveneens van Krop.

 

 

Faun

 

Vanaf 1917 tot begin jaren dertig kwamen in Krops werk naast dier en plantmotieven ook fabeldieren, fauntjes, saters en de Griekse god Pan veelvuldig voor. Dit is terug te voeren op het boek `Pan' van Herman Gorter uit 1912, een belangrijke inspiratiebron voor Krop en zijn socialistische tijdgenoten. Zij zagen de wereld in een groot kosmisch verband en voelden zich deel van het heelal.

 

Protest tegen de onderwerping van de natuur door de mens paste hierbij. In `Pan' komt via het verleden en het heden van de arbeiders de omwenteling naar de toekomst tot stand, wanneer de `Eenheid van de Geest der Menscheid met het heelal' zal zijn bereikt. Pan is de god van het heelal, de faun is zinnebeeld van het onbewuste, de ongerepte natuur. De verbondenheid tussen mensen onderling en mens en dier was een hoofdmotief in Krops werk.

 

(uit: Hildo Krop, Bruggenroute)

 

 

              

 

 

Tuindorp

 

Het beeld staat in Tuindorp Nieuwendam, aangelegd in 1925 wegens het grote tekort aan goede en betaalbare woningen. Het dorp werd de derde woonwijk in Amsterdam-Noord, waar tot dan voornamelijk industrieën en scheepswerven waren gevestigd. Tuindorp Nieuwendam is een hoogtepunt in de landelijke variant van de Amsterdamse School. De stijl van de Amsterdamse School is hier gecombineerd met de Zaanse bouwstijl te zien aan de rode dakpannen en de houten gevelbekleding. Kenmerkend voor het tuindorp is het vele groen, de lage bebouwing en een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.

 

 


 

Hildebrand Lucien Krop (1884-1970)

 

 

 

 

Krop was feitelijk van 1916 tot aan zijn dood stadsbeeldhouwer van Amsterdam, officieel werd de titel hem in 1956 als eerbetoon toegekend. Toen Krop een keer met Zadkine door Amsterdam liep, waar ondertussen veel van zijn beelden stonden, riep deze uit: 'Nom de Dieu, tu dois être millionnaire'.

 

Krop was een veelzijdig kunstenaar. Op een meubelfabriek leerde hij houtsnijden en van John Rädecker leerde hij steenhakken. Hij werkte ook als keramist. Krop maakte geen onderscheid tussen vrij en gebonden werk, maar zijn visie op kunst was wel onlosmakelijk verbonden met zijn kijk op de samenleving: ''Zodra je je op het terrein van de kunst beweegt, zeg ik gemeenschap.''

 

 

 

Info Hildo Krop            Krop in Amsterdam             Wikipedia

 

 

     

 

 

 


 

Schermerweg, Amsterdam Noord

 

Foto’s: december 2006

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Noord

 

Amsterdam: Hildo Krop