Letters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder titel door Opland, 1976

 

Metrostation Wibautstraat ligt voor de voormalige gebouwen van PCM-Uitgevers waarin de redacties van de dagbladen de Volkskrant en Trouw tot februari 2007 (en tot 2003 het Parool) gevestigd waren. Opland was politiek-tekenaar voor de Volksrant.

 

 

 


 

Opland, pseudoniem voor Rob Wout (1928-2001)

 

Politiek tekenaar Opland heeft tekeningen gemaakt voor twee kranten, de Volkskrant en De Groene Amsterdammer.

 

 

Prentenbakker

 

Opland over Opland: “Ik ben een arbeider in continue-dienst. Een prentenbakker, een vent die het doorgaans niet te lezen commentaar een beetje populair voor de mensen vertalen kan. Tekeningen die zorgen, dat hoop ik tenminste, dat de mensen een beetje blijven nadenken.”

 

 

 

 

 

 

Vir-niks-nie-bang-nie

 

Het werk dat hij in meer dan vijf decennia het licht heeft laten zien, bevestigt zijn eigen typering: 'vir-niks-nie-bang-nie'. Een Einzelgänger die met zijn eigen maatstaven het wereldgebeuren gadeslaat. Opland heeft zichzelf wel eens een 'observateur' genoemd, die vanaf een zijtoneel het gebeuren in ogenschouw neemt. Zijn goedkeuring kan het niet wegdragen wat op het hoofdtoneel plaatsvindt en daarom legt hij even de tekenvinger op de zere plek, zonder daarbij echter de illusie te koesteren dat onmiddellijk verbeteringen zullen intreden.

 

 

 

 

 

 

Kunstwerken bedreigd, de letters zouden uit de tijd zijn

 

In 2011 wordt de metrolijn Amsterdam CS – Amstelstation opgeknapt en daarmee dreigen kunstwerken in de ondergrondse stations te verdwijnen, ook de letters van Opland. De architecten van bureau GroupA willen het verleden wissen. Ze laat weten dat veel van de kunst in de stations zal moeten verdwijnen, omdat die niet zou passen bij de moderne uitstraling die het bureau nastreeft. Terug naar het ‘brutalisme’ van het oorspronkelijke ontwerp willen de architecten, terug naar het ruwe beton.

 

De Bond Heemschut wijst erop dat de kunstenaars hun werk op de beoogde locatie hebben afgestemd. “Het werk was voor die plaats bedoeld. Vandaar dat wij er zo aan hechten dat dit jonge erfgoed terug zal keren. Wij vinden dat dit in principe voor het gehele project moet gelden en dus voor alle kunstwerken die in de stations van de Oostlijn hangen. Als om veiligheidsredenen geen andere mogelijkheid rest dan een kunstwerk verwijderen, willen we dat dat elders in het station wordt herplaatst.”

 

 

 

 

 

 


 

De Perscombinatie

 

 

              

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                          

 

 

 

 


 

metrostation Wibautstraat

 

Foto’s: mei 2002, januari en  juni 2006

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Oost