Sociale zekerheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale zekerheid door Hildo Krop, 1951

 

 

SVB-gebouw

 

Het gebouw werd ontworpen door architect C.J. Blaauw en veertien jaar later, in 1951, gebouwd voor de Raad van Arbeid. Later betrok de Sociale Verzekeringsbank het pand en werd het pand het SVB-gebouw genoemd. Anno 2006 wordt de omgeving heringericht tot de ‘Amstelcampus’.

 

C. J. Blaauw (1885-1947) een van de belangrijkste architecten van de Amsterdamse School. Tot zijn bekendste werken horen drie villa's in park Meerwijk te Bergen. Hij ontwierp tussen 1920 en 1930 ook meubelen .

 

Op de pijlerbekroningen van de entree staan een man en een vrouw. De man houdt een uitbottende stam in de hand, de vrouw een vlammend hart.

 

 

 

                                           juni 2006

 

 


 

Raad van Arbeid

 

De Raad van Arbeid in Amsterdam werd opgericht in 1919 en in 1988 opgeheven. Het idee van raden van arbeid is bedacht door ds. Talma, minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (1908-1913), maar gaat terug op een al rond 1890 door Kuyper voorgestaan idee van ‘kamers van arbeid’. Het waren overleg-organen voor werkgevers en werknemers. In 1919 werden zij belast met de uitvoering van de Invaliditeitswet (1913), later volgden de Ouderdomswet (1919), de Ongevallenwet (1921), de Ziektewet (1929) en de Kinderbijslagwet (1939).

 

 

De Sociale Verzekeringsbank

 

De SVB is de oudste uitvoerder op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. Zij is in 1901 opgericht als Rijksverzekeringsbank om de eerste sociale verzekeringswet uit te voeren: de Ongevallenwet 1901.

 

De Rijksverzekeringsbank heeft samen met de in 1919 opgerichte Raden van Arbeid in de loop der jaren een groot aantal wetten en regelingen op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland uitgevoerd. In 1956 kwam de Rijksverzekeringsbank losser te staan van de overheid en werd de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties vergroot. De naam werd toen ook veranderd in Sociale Verzekeringsbank. Eind jaren tachtig werden Sociale Verzekeringsbank en Raden van Arbeid samengevoegd en werden de Raden van Arbeid omgevormd tot regiokantoren van de SVB.

 

Historie SVB

 

 

 

                                                              Foto: Johan Krop, 1949-51

 

 


 

Amstelcampus

“De kop van het Rhijnspoorplein zal worden getransformeerd tot het zogenaamde Wibautplein dat een stedenbouwkundige eenheid gaat vormen met het Weesperplein. De Amstelcampus bestaat uit twee delen ter weerszijden van de Wibautstraat en kent vijf deelgebieden met elk specifieke bouwwerken te weten:

de Rhijnspoor-, Kohnstamm-, Singelgracht-, Wibaut-, en Boerhaavelocatie.”

(15 december 2004, de Commissie voor  Welstand en Monumenten)

 

 

 

 

                                                  december 2006

 

 

 

                                                 april 2010

 

 


 

Hildebrand Lucien Krop (1884-1970)

 

Krop was feitelijk van 1916 tot aan zijn dood stadsbeeldhouwer van Amsterdam, officieel werd de titel hem in 1956 als eerbetoon toegekend. Toen Krop een keer met Zadkine door Amsterdam liep, waar ondertussen veel van zijn beelden stonden, riep deze uit: 'Nom de Dieu, tu dois être millionnaire'.

 

Krop was een veelzijdig kunstenaar. Op een meubelfabriek leerde hij houtsnijden en van John Rädecker leerde hij steenhakken. Hij werkte ook als keramist. Krop maakte geen onderscheid tussen vrij en gebonden werk, maar zijn visie op kunst was wel onlosmakelijk verbonden met zijn kijk op de samenleving: ''Zodra je je op het terrein van de kunst beweegt, zeg ik gemeenschap.''

 

Info Hildo Krop            Krop in Amsterdam             Wikipedia

 

 

 


 

Rhijnspoorplein, Amsterdam Oost

 

Foto’s: juni en december 2006, april 2010

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Oost

 

Amsterdam: Hildo Krop