Handen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handen door Willem Reijers, 1956

 

 

Sollen

 

Het beeld hangt aan de muur van de voormalige Christelijke Technische School Patrimonium. Reijers heeft het beeld vlak voor zijn dood ontworpen. Tot grote ergernis van zijn erfgenamen is er na zijn dood mee rondgesold. Het hing bijvoorbeeld enige tijd een de gevel van een andere school. In 1972 besloot de rechter dat er een wanprestatie jegens de kunstenaar was geleverd gezien de inhoud van de opdracht en dat het beeld alsnog deze school moest sieren. De definitieve uitspraak staat bekend als het "erven reyers arrest" (met dank aan zoon Steven Reyers).

 

Vergetelheid

 

Vergetelheid: vandaag de dag (2006) kan de huidige school niet meer achterhalen van wie het beeld is. De publieksvoorlichter in een mail:  ‘Ik heb navraag gedaan maar kom niet erg ver. Wij weten alleen meer over de sculpturen in de school. Wellicht kom je verder bij het stadsarchief o.i.d. Excuses dus voor deze teleurstellende mededeling.’

 

 

 

                                 

 

 

 


 

Willem Reijers (1910 -1958)

 

Wikipedia

 

Reijers heeft ooit de stelling geponeerd: ‘Een beeldhouwer maakt zijn beste werk wanneer hij de vijftig is gepasseerd’. Hij is 48 jaar geworden en was slechts tien jaar als beeldhouwer actief, hij heeft een klein oeuvre van experimenteel werk nagelaten. In 2004 is een monografie verschenen. In de aanbeveling:

 

“ (…) een monografie dat een beeld geeft van het werk van deze vernieuwer van de Nederlandse beeldhouwkunst in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Ondanks de lessen die hij in de jaren dertig in Parijs volgde bij de schilder Fernand Léger en bij beeldhouwer Ossip Zadkine, is Reijers als autodidact te beschouwen.

 

Zijn eclectische half-abstracte plastieken reflecteren met hun vitaliteit en originaliteit Reijers’ persoonlijkheid. De kunstenaar maakte naam met onconventionele, soms bijna speelse beelden als Verkeerswezen op de Groninger Emmabrug, Monument voor een fusillade in Zijpersluis en zijn ontwerpen voor het Koopvaardijmonument in Rotterdam. Tot zijn vroege dood in 1958 bleef hij verrassen.”

 

 

 

 

Voorstudie van ‘de handen’, 1955. Collectie RCE, in bruikleen aan het Museum voor Moderne Kunst, Arnhem;

het beeld is ontworpen om aan een muur te hangen, de staande positie is niet juist

 

 

 

                                                                                                                  het atelier van Reijers, 1955

 

 

 

 

 

 

 


 

Wibautstraat: ROC, Economische Hogeschool

 

Foto’s: februari 2006  (voorstudie: maart 2012)

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Oost

 

Buitenbeelden in Amsterdam: Gevelbeelden