Vrouw en man

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouw en man door Hildo Krop, 1937

 

 

Aan weerskanten van brug 413, de brug over het Zuider Amstelkanaal op de Amstelveenseweg staan op hoge pilaren een vrouw met baby op de schouder en een man die naar het lijkt een rem van een kar vasthoudt. Zij heeft een bloemenstreng in de hand en vogels aan haar voeten, hij heeft een tros vruchten vast.

 

 

Vrijgemaakt

 

Rond 1930 heeft zich een ontwikkeling ingezet naar steeds autonomer beelden bij de bruggen. In de twintiger jaren was het beeldhouwwerk een afdeksteen van de brugpijler. Later werd het beeldhouwwerk geplaatst op een gemetselde sokkel op de overgang van landhoofd naar brugdek en vanaf 1935 kwamen praktisch alle beelden op de hoekpunten van de brug te staan. Van hecht samengaan van architectuur en beeldhouwwerk was steeds minder sprake. Voor brug 413 had architect Piet Kramer een heel andere afwerking in gedachten dan Krop blijkens de tekeningen. Hij ging uit van veel lagere gemetselde elementen waarin beeldhouwwerk was opgenomen. Krop realiseerde een geheel andere oplossing: zijn beelden staan bovenop hoge zuilen.

 

 

 

               

 

 

                  

 

 

 

Aan de oostzijde van de brug is aan iedere kant een windroos geplaatst. De noordelijke is een bol verdeeld in vier parten, bovenop vier hartjes; de zuidelijke is stervormig met bovenop drie Andreas kruizen. Op de trapleuning is van onder naar boven ‘anno 1937’ uitgehakt. Ook bij brug 417 (1939/40) zijn twee windrozen geplaatst, daar dienen ze als sokkel voor het beeldhouwwerk.

 

 

 

 

 

  


 

Hildebrand Lucien Krop (1884-1970)

 

Krop was feitelijk van 1916 tot aan zijn dood stadsbeeldhouwer van Amsterdam, officieel werd de titel hem in 1956 als eerbetoon toegekend. Toen Krop een keer met Zadkine door Amsterdam liep, waar ondertussen veel van zijn beelden stonden, riep deze uit: 'Nom de Dieu, tu dois être millionnaire'.

 

Krop was een veelzijdig kunstenaar. Op een meubelfabriek leerde hij houtsnijden en van John Rädecker leerde hij steenhakken. Hij werkte ook als keramist. Krop maakte geen onderscheid tussen vrij en gebonden werk, maar zijn visie op kunst was wel onlosmakelijk verbonden met zijn kijk op de samenleving: ''Zodra je je op het terrein van de kunst beweegt, zeg ik gemeenschap.''

 

Info Hildo Krop            Krop in Amsterdam             Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 


 

brug 413 Amstelveenseweg / Zuider Amstelkanaal, Amsterdam Zuid

 

Foto’s: maart 2008

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Zuid

 

Amsterdam: Hildo Krop