Muziek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toeteraar, harpspeler en fluitist door Jaap Kaas, 1928

 

De Romeinse Minerva was, net als haar evenknie de Griekse Pallas, de patrones van de muziek. Op hoeken van de Minervalaan met de Gerrit van der Veenstraat zijn door Jaap Kaas daarom een fluitspeler en een harpspeler afgebeeld. De portretkoppen en man met uil zijn van Antoon Rädecker.

 

 

 

 

Replica’s

 

De gebruikte natuursteen was niet bestand tegen de weersinvloeden en was al na ruim zes decennia nogal verweerd, details waren verloren gegaan. Midden het eerste decennium van deze eeuw zijn de gevelbeelden naar oude foto’s opnieuw uitgehakt onder de vlag van het Project Bouwbeeldhouwkunst (2002-2007), een inventarisatie- en restauratieproject. De harpspeler die in de oroginele versie zijn hoofd enigszinds scheef houdt, kijkt nu strak voor zich uit.

 

Als Beelden Uitgebeeld Zijn (2005)

 

 

 

 

                                                                                                                                           Harpspeler met zonnebloemen

 

 

 

Faun met panfluit en bok

 

 


 

Jaap Kaas (1898-1972)

 

Kaas werd geboren in Amsterdam, maar het gezin woonde tijdens zijn jeugd in Antwerpen. In 1914 kwam hij terug in Amsterdam en volgde een opleiding aan de Rijksacademie, hij kreeg les van J. Bronner. Na zijn opleiding vestigde Kaas zich als vrij beeldhouwer.

 

Na zijn academietijd leidde Kaas aanvankelijk tot eind 1924 een zwervend bestaan. In dienst van Monumentenzorg werkte hij mee aan restauratieprojecten in het gehele land. Ook voerde hij opdrachten uit ter versiering van de gevels van de vele nieuwe gebouwen die na de Eerste Wereldoorlog in Amsterdam verrezen, zoals het Tuschinski Theater in 1920 en het Koloniaal Instituut in 1922. Van 1925 tot 1936 behoorde Kaas tot het groepje beeldhouwers dat in samenwerking met de architecten van de Amsterdamsche School, en betaald uit het gemeentelijk steunkrediet, de stad voorzag van anoniem bouwbeeldhouwwerk.

 

Hij werkte vrijwel dagelijks in Artis en maakte onder andere een reliëf van de Oerang-Oetang Sultan. Kaas kreeg daarom de officieuze titel 'beeldhouwer van Artis'. Na de oorlog werd Kaas leraar tekenen en beeldhouwen aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. Verder was hij actief in verschillende kunstenaarsverenigingen. In 1972 overleed hij als een vergeten kunstenaar.

 

Wikipedia

 

 

 

Jaap Kaas, Zelfportret , 1948  (Coll. Museum Beelden aan Zee)

 

 

 


 

Ansichtkaarten en archief

 

 

                                    

 

                                          1930

 

 

                                                         

 

                                                              1991 (Foto: Beeldbank Amsterdam)

 

 

 

 


 

Minervalaan 29-31 en 30-32  / hoeken  Gerrit van Veenstraat

 

Foto’s:  oktober 2009 en augustus 2011

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Zuid