Figure découpée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure découpée (l' Oiseau), ontwerp Pablo Picasso en uitvoering Carl Nesjar, 1965

In de volksmond heet de platte vogel ‘het vissenbeeld’ of ‘de vis’

 

 

In 1965 werd een beeldententoonstelling georganiseerd in het Vondelpark ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Picasso ontwierp een vogel, uitgevoerd in een gravure op beton door de Noorse kunstenaar Carl Nesjar. Picasso schonk het beeld aan Amsterdam onder de voorwaarde dat het blijvend op de plek tentoongesteld zou worden.

 

De oorspronkelijke versies van het beeld waren maar een paar decimeter groot en van blik. Nesjar vergrootte het werk en voerde het uit in wit beton, de lijnen zijn er in gegraveerd. Het witte beton van het Amsterdamse beeld is zwart gespikkeld. Rotterdam heeft eveneens een beeld van Picasso gemaakt met dezelfde techniek: Sylvette (1963).

 

 


 

Doelpaal

 

Sfeerbeschrijving van het Vondelpark:

 

Elk uur is gevuld met zijn eigen beelden en geuren. De bedauwde velden in de morgen, de mist boven de vijvers. Vroege joggers. De koffiedrinkers in het Blauwe Theehuis - er zijn 5 terrassen in het park. Tegen de middag komen de artiesten. Afrikaanse bandjes op de grasvelden; een dingeridoospeler in de bocht voor het viaduct. Jongleurs, acrobaten en gitaarspelers. Later in de middag wordt er gesport: voetbal, volleybal, wie zin heeft speelt een potje mee. Alle veldjes worden benut, zelfs die waar kunstwerken op prijken. Zo dient de sculptuur van Picasso regelmatig als doelpaal.

 

(citaat uit het AD 29 juli 1995)

 

 

 

 

 

 


 

Geschiedenis: dreigende verkoop van het beeld

 

uit de kranten:

 

Geldnood en geruzie in 1994

 

Stadsdeel Zuid zal geen beelden uit het Vondelpark verkopen om het onderhoud van het park te kunnen betalen. Dagelijks bestuurder R. Weeda heeft suggesties het beeld van Pablo Picasso hiervoor aan te wenden ingetrokken na een felle reactie van kunstwethouder Bakker van Amsterdam. Een zinsnede in een notitie over het Vondelpark over de mogelijkheid beelden met dit doel te verkopen wordt geschrapt.

 

De deelraad gaat nu op zoek naar sponsors in het bedrijfsleven om de dertig miljoen gulden kostende onderhoudsbeurt te betalen.

Begin deze week speelde Weeda nog met de gedachte het beeld Figure Découpée van de Spaanse kunstenaar Picasso in het park te verkopen. Het kwam haar meteen op een nijdige brief van wethouder Bakker te staan: ''Dit beeld is bij de gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Vondelpark door Pablo Picasso aan de stad Amsterdam geschonken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit plastiek blijvend zal worden tentoongesteld. U zult begrijpen dat van verkoop dus geen sprake kan zijn.''

 

Weeda is op haar beurt weer nijdig op Bakker: ''Die man speelt mooi weer met de pers en dolt met cameraploegen door het park zonder zich bij ons op de hoogte te stellen. We hebben een notitie over het Vondelpark opgesteld met daarin de opmerking dat er een onderzoek zou kunnen komen naar de mogelijkheid kunstwerken te verkopen. Het beeld van  Picasso  wordt niet eens in de notitie genoemd. Zo gaan collegabestuurders niet met elkaar om.''

 

Blijft voor Weeda de vraag uit welke potjes het parkonderhoud wel kan worden betaald. Jaarlijks krijgt Zuid 1,5 miljoen gulden van het stadhuis voor onderhoudswerk. ''Maar om het park van romantisch lusthof tot landschappelijk groen te blijven behouden, is veel meer geld nodig. Het Vondelpark is ooit op moerasgrond aangelegd en door het grondwaterpeil zakt het langzaam weg.''

 

(het Parool, 5 mei 1994)

 

 


 

         Onbespreekbaar

 

Het beeld van Picasso heet Figure d'ecoupé. Het is een abstracte compositie van wit beton met zwarte spikkels. Het heeft de vorm van een vis met lobachtige vinnen en een trechtervormige bek en eindigt onder in vogelklauwvormen. Het beeld is geschonken ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van het Vondelpark. Het ontwerp van  Picasso  is indertijd uitgevoerd door Carl Nesjar voor een bedrag van 30.000 gulden. De schenking was te danken aan de goede betrekkingen die de toenmalig directeur van het Stedelijk Museum, Sandberg, met Picasso onderhield.

 

Bakker vernam gisteren van het plan na het lezen van een artikel in het Amsterdams Stadsblad. In een brandbrief aan de deelraadwethouder schrijft Bakker dat van verkoop geen sprake kan zijn. “Ik pieker er niet over,” aldus Bakker vanmorgen. “Dat beeld was een schenking van Picasso aan de stad Amsterdam. Het is dus geen eigendom van de deelraad maar van de stad en het valt dus onder mijn verantwoordelijkheid. Bovendien is het in 1965 geschonken onder voorwaarde dat het blijvend zal worden tentoongesteld.”

 

Als argument om het beeld te verkopen voerde Weeda in het artikel tevens aan dat een echte Picasso gevoelig zou kunnen zijn voor diefstal en ze stelde daarom voor er een replica voor in de plaats te zetten. Bakker: “Hoe kan iemand zoiets bedenken. Een replica maken kan al niet om auteursrechtelijke redenen.”

 

(citaten uit de NRC, 5 mei 1994)

 

 

 

 


 

Over kunst valt niet te twisten, maar het gebeurt toch

 

Wijkwethouder J. Weeda van de stadsdeelraad Amsterdam-Zuid is behoorlijk pissig op haar collega E. Bakker van de centrale stad. Weeda vindt dat Bakker voor zijn beurt heeft gesproken door te stellen dat een plastiek van Picasso in het Vondelpark niet kan worden verkocht.

 

'Het was niet meer dan een gedachte, in een creatieve poging te zoeken naar mogelijkheden', zegt wijkwethouder Weeda (PvdA). 'Bakker heeft impulsief gereageerd op een kop in een huis-aan-huisblad en een brief geschreven zonder direct contact met mij te zoeken. Dat neem ik hem kwalijk.'

 

Het beeld van de in 1973 overleden Spaanse kunstenaar Picasso in het Vondelpark is 'specifiek Amsterdam-gebonden', zegt Weeda. 'Er waren absoluut geen plannen om een veilinghuis in te schakelen en evenmin hadden we al een particuliere Japanner op het oog. Hoogstens een idee om het beeld beter beschermd in een voor het publiek toegankelijke ruimte tentoon te stellen. Maar als dat niet kan, hebben we er geen probleem mee.'

 

Volgens woordvoerder M. van Nieuwenhuyzen van het Stedelijk Museum in Amsterdam valt met geen mogelijkheid vast te stellen hoeveel het plastiek van Picasso, officieel in de catalogus aangeduid als l' Oiseau, waard is. 'Het is een echte Picasso, dat staat vast. Het beeld dateert uit 1965 en is in opdracht van Picasso uitgevoerd door de Scandinavische beeldhouwer Carl Nesjar. Een mooie Picasso, die onderdeel is van de collectie van het Stedelijk Museum.'

 

(citaten uit de Volkskrant, 6 mei 1994)

 

 

 

 

 

 

De finesse

 

De voormalig stadsdeelbestuurder Herman Wals, in 2010 deelraadslid Zuid, laat in een brief aan het Parool weten:

 

De voorgeschiedenis maakt het verhaal nog wat mooier. Als voorganger van Rita Weeda in de periode 1990 tot 1994 werd ik geconfronteerd met de noodzaak het park op te hogen. Daarmee was zo’n hoog budget gemoeid, dat de deelraad dat niet in z’n eentje op kon brengen, en de gemeente werd benaderd. De om hulp gevraagde wethouder Rick ten Have sprak de woorden: “Jullie willen zo graag deelraad zijn, dan zoek je het zelf ook maar uit.”

 

We veegden uit allerlei hoeken en gaten geld bij elkaar. Om het resterende gat te dichten bedacht ik een ingreep, die zo belachelijk was, dat de goegemeente vanzelf wel zou begrijpen dat de gemeente met geld over de brug zou moeten komen: we verkopen het beeld van Picasso. Mijn opvolger, Rita Weeda, ontging de ironie van dit voorstel en zij presenteerde het als serieus.

 

 

 


 

Pablo Picasso (1881-1973)

 

Wikipedia

 

Picasso was een groot en voortdurend vernieuwer van de kunst. Het schilderij Les Demoiselles d' Avignon uit 1907 is één van de bekendste werken van de kunstenaar en het vertrekpunt voor het kubisme in de kunst. Nadat hij steeds abstracter begon te werken, ontwikkelde hij uiteindelijk een stijl die de Picasso-stijl wordt genoemd. Denk aan ‘zittende vrouw met vishoed’ (1942) in het Stedelijk, Amsterdam. Met zijn assemblages van gevonden voorwerpen maakte hij een nieuw soort ‘collages trouvé’.

 

Picasso is in Spanje geboren, maar heeft het grootste deel van zijn leven en zeker zijn kunstzinnig leven in Frankrijk doorgebracht. Hij heeft nooit de Franse nationaliteit aangenomen, een meegenomen voordeel was dat hij gevrijwaard bleef van militaire dienst in de beide wereldoorlogen. In de Spaanse burgeroorlog was dienst voor in het buitenland wonende Spanjaarden optioneel. Bij zijn echtscheidingen viel hij wel onder de Franse wet. Verder werd hij lid van de Franse Communistische partij en de Staat Frankrijk verwierf een belangrijk deel van zijn erfenis. Picasso staat daarom in de index van deze site gerubriceerd onder Frankrijk.

 

 

 

 

buitenlandse studenten zijn niet geïnteresseerd in de halve finale van het WK-voetbal in 2010, even daarvoor

liet een golf aan ver gejuich horen dat het eerste doelpunt was gevallen

 

 

 

                                

 

 

 

 

                 

 

                             nog steeds verbaasd ..

 

 

 


 

Vondelpark

 

Foto’s: juni 2006, mei en juli 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Zuid

 

Buitenbeelden in Amsterdam: Flora & Fauna in beeld