Monument voor de derde directeur

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sunier door Arie Teeuwisse, 1987

 

 

 

 

 

 

Artis-dirken

 

Na de lange directoraten van de eerste twee directeuren van Artis, resp 47 en 37 jaar, nam Armand Sunier in 1927 de leiding op zich. Bleven zijn voorgangers nog tot hun overlijden op hun post, Sunier trad in 1953 na 26 jaar af, hij overleed 21 jaar later. Er was inmiddels duidelijk een andere wind gaan waaien in de maatschappij, vanaf 1947 kon men ‘van Drees trekken’ en in 1956 werd de AOW ingevoerd. Suniers opvolger Ernst Jacobi gaf Artis 20 jaar leiding en genoot nadien eveneens nog 21 jaar van zijn pensioen. Maar met de nieuwe tijd verdween ook het gebruik de gaande directeur met een gedenkteken te eren, Sunier kreeg bij zijn afscheid in 1953 naar gebruik alleen een geschilderd portret.

 

 

 

 

                                      V.l.n.r. Gaande directeur Sunier, komend directeur Jacobi, een wisent

 

 

Wisent

 

Armand Sunier (1886-1974) wordt genoemd als een redder van de wisent. Het dier was in het wild uitgestorven, in 1921 werd de laatste wilde wisent in Polen omgelegd. De Sumatra post meldde op 29 juli 1931 dat Sunier in Berlijn een wisentkoe met kalf had aangekocht. “Zooals bekend sterft de wisent uit; er zijn op het oogenblik nog slechts 61 exemplaren op de geheele wereld. [..] Naar verhouding heeft men veel wisenten te Berlijn, doch om te voorkomen dat het ras door een of andere besmettelijke ziekte geheel zou verdwijnen volgt men van Duitsche zijde de tactiek, de dieren over zooveel mogelijk dierentuinen te verdeelen.”

 

Mede dankzij Sunier werd een internationaal fokprogramma gestart in dierentuinen en wildparken. In 1952 werd de eerste wisent losgelaten in Polen, gevolgd door vele anderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

           wisentkalf

 

 

Initiatiefnemer

 

In 1984 verscheen in het tijdschrift Kunstbeeld een artikel over beeldhouwer Arie Teeuwise naar aanleiding van een tentoonstelling. In het stuk werd melding gemaakt van een initiatief van de kunstenaar om een beeld te maken van voormalig Artis-directeur Sunier, hij had al een ontwerp klaar. De beeldhouwer had in Artis ondergedoken gezeten tijdens het directoraat van Sunier.

 

Drie jaar later is het beeld er gekomen als schenking van de Rotaryclub Amsterdam-Oost aan Artis.

 

 

 

 

 


 

Arie Teeuwisse (1919-1993)

 

Wikipedia

 

 

 

 

 

 


 

Dierentuin Artis, Plantage Kerklaan, Amsterdam Centrum

 

Foto’s: juli 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Startpagina Artis