Ark van Noach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ark van Noach door Arie Teeuwisse, 1963

 

 

 

                                                                                   de ark in de vorm van een papyrusboot

 

 

 

 

                                                                                                                    Noach

 

 

Ark van Noach

 

In het Bijbelse verhaal over Noach wordt verteld dat Noach door god gewaarschuwd werd voor een grote alles vernietigende zondvloed. Hij moest een ark bouwen en van alle diersoorten een mannetje en een vrouwtje aan boord brengen. Noach deed wat hem opgedragen werd en scheepte ook zijn familie in. Het water kwam en alleen Noach en zijn opvarenden overleefden de zondvloed. Toen het water begon te zakken liet Noach een duif los die de eerste keer met niets terugkeerde, maar de tweede keer kwam de vogel terug met een olijfblad, ten teken dat er grond droog lag. Na een derde lossing keerde de duif niet meer terug. Noach liet zijn have los en bewoonde de aarde.

 

 

 

 

                                                 de levende have in paren, links twee neushoorns

 

 

Moderne ark van Noach

 

Midden vorige eeuw zagen dierentuinen zich ook in de rol als Ark van Noach. Directeur A.C.V. van Bemmel van Diergaarde Blijdorp publiceerde in 1969 een boek met de titel ‘Een moderne ark van Noach’ en de ondertitei ‘De dierentuin als redding voor bedreigde diersoorten’. Beide titels dekken de inhoud. Voorbeeld was het geval wisent. In 1921 was het dier in het wild uitgestorven en een fokprogramma van dierentuinen en wildparken heeft geleid tot herintroductie van de wisent in het wild in de jaren vijftig.

 

Een recent voorbeeld is de algazel of sabelantilope (Oryx dammah). Het dier is in het wild uitgestorven door jacht en verlies van leefgebied, maar leeft nog wel in dierentuinen zoals Artis. In dierentuinen gefokte algazellen worden nu uitgezet in omheinde, beschermde gebieden in de hoop de soort in de toekomst terug te brengen in het wild.

 

 

 

 

                                                                               de verkennende duif

 

 

Geen ark van Noach

 

Heden ten dage wordt die functie door de huidige directeur van Artis, Haig Balian (directeur van 2003-2017), als marginaal gezien. “Artis is geen dierentuin, het is een mensentuin.” In de media heeft hij vaak herhaald dat het doel van Artis educatie is: het bijbrengen van liefde en respect voor de natuur, niet alleen voor dieren maar ook voor planten en bomen. Hij ziet voor de toekomst niets in de functie van “mausoleum van uitstervende diersoorten” ofwel Artis als een ark van Noach. “Dierentuinen alleen kunnen dieren niet redden, ook al doen we mee aan fokprogramma’s. Er worden nog altijd meer dieren bedreigd dan dat er worden gefokt.”

 

 

 


 

Arie Teeuwisse (1919-1993)

 

Wikipedia

 

 

 

                Een geschenk van het personeel ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Artis

 

 

 


 

Dierentuin Artis, Plantage Kerklaan, Amsterdam Centrum

 

Foto’s: juli 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Startpagina Artis