Bodhisattva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodhisattva Jizo, ca 1750

 

 

 

                                     een staf in de vorm van een lotusknop (de bloem ontbreekt), in de hand had hij een juweel

 

 

                                         

 

                                                                                                                1905                                                          1940

 

 

 

 

Zieleheil

 

Het beeld werd in 1872 ingevoerd uit Japan. Het stelt niet Boeddha voor, de verlichte, maar een bodhisattva, iemand die naar verlichting streeft en een helper is van de mensheid. Jizo is de Japanse naam, de monnik wordt ook Kshitigarbha genoemd. Uit Wikipedia: hij staat bekend om zijn belofte niet het boeddhaschap aan te nemen (verlicht te worden) totdat alle hellen leeg zijn. Daarom wordt Ksitigarbha als bodhisattva van alle zielen in de hel gezien. Hij wordt beschreven als een monnik die een staf draagt waarmee hij de hellepoort kan openen en sluiten. Hij heeft een wensjuweel om de duisternis op te lichten.

 

 

 

 

 

 

Koopje

 

Van de website van Artis: ‘In 1868 kwam er in Japan een eind aan de onderdrukking van het toen heersende shogunaat. De bevolking keerde zich tegen alles wat met de oude tradities te maken had. Er ontstond een ware beeldenstorm; overal werden boeddhistische beelden, geschriften en tempelversieringen verbrand, vernield of weggedaan. Dit maakte dat boeddhistische kunstvoorwerpen opeens makkelijk en goedkoop verkrijgbaar waren. Tot dan toe was alle uitvoer van Japanse kunstvoorwerpen verboden.’

 

Een gezagvoerder ter koopvaardij, kapitein M.J.B. Noordhoek Hegt die tijdelijk in Yokohama woonde, heeft de bodhisattva samen met een boeddha, een bronzen waterbuffeltje en twee lotusvazen in 1872 naar Artis gestuurd, zijn broer was conservator van de dierentuin. Artis kocht de twee boeddhistische beelden voor 400 gulden, kreeg de vazen ten geschenke van de heer A. Wertheim en verwierf ook de waterbuffel.

 

 

 

 

 

 

 


 

Dierentuin Artis, Plantage Kerklaan, Amsterdam Centrum

 

Foto’s: juli 2017

 

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Startpagina Artis