Hermannetje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman jr, het baby-nijlpaard; ca 1865-1869

 

 

Slecht, geen en goed nieuws

 

In 1860 kreeg Artis een nijlpaardenpaar in de collectie en in de kranten van 10-13 juli 1862 verscheen het heugelijke bericht dat het nijlpaard in Artis een mannelijk jong had geworpen. Een paar kranten brachten ook het nieuws dat het jong een paar dagen later overleed. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 14 juli 1862 bracht de gebeurtenissen gedetailleerd:

 

            

 

 

Maart 1863 berichtten opnieuw veel kranten van een nieuwe geboorte: “Het nijlpaard in den tuin van het Zöologisch Genootschap Natura Artis Magistra heeft dezer dagen voor de tweede maal een jong geworpen.” De dood van het jong haalde de kranten echter niet en de geboorte van het (mogelijk al vierde) jong eind juli 1865 evenmin. Artis heeft dat laatste feit waarschijnlijk niet meer naar buiten gebracht.

 

 

 

 

 

 

Twee maanden na de geboorte van het jong in 1865 werd zijn komst besproken tijdens een vergadering van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Dat blijkt uit een kort bericht in de Staatscourant van oktober maar het Soerabaijisch handelsblad van 23 december 1865 berichtte uitgebreid. Een paar citaten:

 

                                                                 

 

Ter vergadering, zo berichtte de krant, werd verteld over de gebeurtenissen rondom “het den bezoekers van Artis welbekende hippopotamuspaar (door het amsterdamsche publiek met de namen Hermann en Dorothea gedoopt). [..] Daar onder de vroeger verkregene resultaten ook behoorde, dat Hermann en Dorothea* de vrucht hunner liefde aanstonds na de geboorte doodtrapten, werd het jong niet zonder gevaar terstond verwijderd, in een met wol bekleeden bak of wieg gelegd en in een afzonderlijk vertrek gebragt, behoorlijk verwarmd en voorzien van een ruim bad van laauw water.”

 

De krant vertelde verder dat uitvoerig het wel en wee in de kinderkamer aan de orde kwam, en dat alles goed verliep “totdat op zekeren dag de omstanders in ernstige zorg werden gebragt door de eerste verschijnselen van ziekte. Lusteloosheid, flaauwe ogen en gloeijend voorhoofd deden voor een hersenontsteking vreezen, en niet dan met moeite werd door koude compressen en het toedienen van inwendige geneesmiddelen het gevaar afgewend. Eenige dagen later werden die zorgen beloond door de verschijning van de eerste tand: sedert dien tijd is het dier gezond gebleven; thans heeft het de grootte van een half volwassen varken bereikt, verheugt het zich in het bezit van vier tanden, en is het reeds in staat eenig gras te gebruiken, zoodat de grootste moeijelijkheden overwonnen zijn.”

 

* Het stel heette Herman en Marquette, Marquette werd door de Amsterdammers Betsy genoemd

 

 

 

 

 

 

Zo werd Herman jr. het eerst nijlpaardje in gevangenschap in Europa, dat na de geboorte bleef leven. Artis-directeur G.F. Westerman zorgde persoonlijk voor het dier: het verbleef in zijn kamer en hij zorgde mede voor de vele voedingen die nodig waren, ook ’s nachts. Fotografie stond nog in de kinderschoenen en daarom haalde de directeur de Duitse kunstenaar Heinrich Leutemann naar Artis om de boreling vast te leggen. De aquarel die Leutemann maakte laat Herman jr. zien, drinkend uit een schaal terwijl Westerman hem helpt drinken met zijn vingers.

 

 

                                                      

 

                                                                  De Friese koerier citeert in 1960 het Familie-Magazijn uit 1865

 

 

 

 

                                    Dr. Westerman met nijlpaardje Herman jr. door Heinrich Leutemann, 1865

 

 

Londen

 

Herman jr. is maar een jaar in Artis gebleven. Het Utrechts provinciaal en stedelijk dagblad verhaalt op 9 april 1866 over de voorbereidingen in de dierentuin vanwege een koninklijk bezoek en dat het moeilijk is kandidaten te vinden voor de erewacht vanwege de kou. Dan vervolgt de verslaggever: “Minder teergevoelig is het jonge nijlpaard, dat in zijn frische waterkom geduldig het bezoek des vorsten verbeidt, om daarna naar Londen te vertrekken tot groot verdriet van zijn vader, die ’t maar niet verkroppen kan, dat zijn vrouw hem in gevangenschap een spruit geschonken heeft, dien hij niet heeft kunnen dooden, om te verhinderen, dat het geslacht in den kerker ontaarde.”

 

Een Amerikaan had Herman jr. gekocht, maar vóor de overtocht naar Amerika, werd het nijlpaardje in Engeland tentoongesteld. Herman werd ondergebracht in het tentoonstellingsgebouw Crystal Palace te Sydenham; De Tijd berichtte op 3 januari 1867:

 

                             

 

 

 

Gevelsteen

 

De aquarel die Heinrich Leutemann maakte, heeft een onbekende beeldhouwer als voorbeeld genomen voor een gevelsteen. De gevelsteen werd in 2002 herontdekt bij de afbraak van een oude opslagruimte. Hij bevond zich destijds hoogstwaarschijnlijk boven de ingang van het nijlpaardenverblijf dat in 1869 betrokken werd. Dat verblijf zat in de verbouwde (stoom)rijstpelmolen Java et Carolina en deed dienst tot 1967. Het reliëf was bij de vondst wit of ongeschilderd en is bij de restauratie ingekleurd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geitemelk

 

In een lang ‘in memoriam’ in het Algemeen Handelsblad van 2 februari 1884 bij het overlijden van “de heer Herman Nijlpaard”, werd verteld dat de twee overlevende nijlpaardkinderen met geitemelk grootgebracht waren (niet met koemelk zoals in bovenstaand knipsel staat). De Friese koerier memoreerde 20 augustus 1960 dat toen het tweede goed opgroeiende nijlpaardenjong, geboren op 3 augustus 1876, naar de Londense dierentuin vertrok, het dier nog met melk gevoed werd. “Samen met het nijlpaard vertrokken derhalve ook zes geiten naar Londen die zowel gedurende de reis als enige tijd daarna de voeding moesten leveren. De geite-minnen zijn tussen haakjes netjes naar Artis teruggekeerd.”

 

Het laatste nijlpaard in Artis, Tanja, stierf in 2009.

 

 

 

                  

 

                                                                                            aquarel door Heinrich Leutemann, 1865

 

 

 


 

Dierentuin Artis, Plantage Kerklaan, Amsterdam Centrum

 

Foto’s: juli 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Startpagina Artis