Paartje pinguïns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinguïns door Hetty Heyster, 1988

 

 

 

 

 

 

Vetganzen

 

De komst van een groepje pinguins naar Artis was begin vorige eeuw nieuws, De Tijd schreef op 13 april 1906:

 

‘Onder de hoogst merkwaadige vogels der Z.-Poolzeeën, de zoogenaamde vetganzen of pinguins, die vroeger bij duizenden de klippen en rotsachtige eilanden bevolkten, is door de zich uitbreidende scheepvaart slachting na slachting aangericht. Toen de Hollandsche zeilschepen voor het eerst de Zuidzeeën bereikten, wemelde het op elk eilandje van pinguins. Daar de mensch hun volkomen vreemd was, waren ze volstrekt niet schuw en lieten ze zich met knuppels door matrozen doodslaan. ’t Gevolg was dat de pinguins, na herhaalde slachtpartijen op groote schaal, thans zoo goed als niet meer voorkomen.

 

Artis kan zijn bezoekers thans een gezelschap van niet minder dan tien zwartvoet pinguins uit de zeeën om de Zuidpunt van Afrika, de eenige soort, die met zeer veel moeite en tegen enorme kosten wel eens te krijgen is, laten zien.’

 

 

 

 

            knipsel uit De Prins van 4 mei 1907, van de oorspronkelijke tien zijn er na een jaar nog zes over

 

 

In de jaren dertig had Artis geen pinguins meer in de collectie. In 1935-36 memoreerden krantenartikelen: “In Artis hebben vroeger en wel vanaf April 1906 twee Zuid-Afrikaanschen bril-pinguins respectievelijk 11 en 14 jaar geleefd. Dit waren toenmaals echter groote uitzonderingen op den algemeenen regel.” Pinguins waren geen blijvers. “Zij moeten steeds ‘verfrischt’ worden, want zij gaan meestal vrij spoedig dood. [..]  De pinguin is n.l. van menschelijk standpunt bekeken een ‘stommeling’.” De vogel kreeg die kwalificatie omdat hij niet uit een voederbak of van de grond wilde eten, maar uitsluitend onder water een vis oppakte.

 

 

 

 

 

 

Beeldhouwer Jaap Kaas en de pinguins

 

 

                                                             Impressie van de kunstzinnige pinguinrots getekend door Jaap Kaas, 1936

 

Groote plannen

 

Een verslaggever van de Telegraaf bezocht februari 1935 Artis voor “ons periodiek bezoek aan de unieke verzameling van levende en doode dingen uit de natuur” en zag een verbouwing gaande:

 

       

 

De Tijd meldde 30 mei 1936: “Het nieuwe pinguinverblijf in Artis, dat den dieren alles biedt wat ze noodig hebben, plaatst hen als het ware voor het publiek op een soort tooneel, waardoor hun gedrag, hun koddige bewegingen, hun sociale uitingen uitstekend door de toeschouwers kunnen worden waargenomen.” De collectie pinguins werd in 1935 opnieuw opgezet (een “luid balkende ezelspinguin, twee antarctische en twee goudhaarpinguins”) en in 1936 flink uitgebreid:

 

 

         

 

 

 

 

                                                                 ansichtkaart, de foto stond ook augustus 1935 in een krant

 

                                De abstracte pinguinrots van Jaap Kaas heeft ruim twintig jaar dienst gedaan

 

 

 

Artis heeft tot op heden pinguins in de collectie, -op een enkele uitzondering na- zwartvoetpinguïns

 

 

 

                              Duitse soldaten op 10 mei 1940 in Artis. Foto: Wiel van der Randen (1897-1949)

 

 

 


 

Hetty Heyster (1943)

 

www.hettyheyster.nl              Wikipedia   

 

 

 

 

Het beeld was een geschenk aan Lida Koning in 1999 bij haar afscheid als medewerker van Artis.

Kort daarop overleed zij, ze heeft het beeld als legaat teruggeschonken aan de dierentuin.

 

 

 

                                                                      ansichtkaart     

                                                                      jaren 80

 

 

 


 

Dierentuin Artis, Plantage Kerklaan, Amsterdam Centrum

 

Foto’s: juli 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Startpagina Artis