Maas en Waal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivier- of stroomgod Maas, ca 1740 of 1840*

 

                              * bronnen resp. website Artis en monumentenregister / rijksmonumenten

 

 

 

    

 

 

 

                                                                                                              rivier- of stroomgod Waal

                                                    twee vingers van de rechterhand lijken recent afgebroken

 

 

Vergelijkbare beelden van riviergoden (van de riviertjes Gein en Gaasp) staan bij het landgoed Frankendael aan de Middenweg. Deze beelden zijn van beeldhouwer Ignatius van Logteren de Oude (1685-1732).

 

Mogelijk zijn de Artis-beelden een schenking of legaat geweest van een van de leden van het genootschap Natura Artis Magistra. Dat dergelijke schenkingen plaatsvonden, toont een bericht in de Nederlandsche staatscourant van 6 mei 1860. Daarin geeft het Museum van Oudheden te Leiden een jaarverslag over de aanwinsten het jaar daarvoor. Van Natura Artis Magistra had het museum zes stenen Aziatische beelden ontvangen die “voor eenige jaren door een der leden of begunstigers aan het Genootschap geschonken, in de verzameling dier inrigting berust hadden, doch eene met hunnen aard en de belangen der wetenschap meer overeenstemmende plaatsing in eene oudheidkundige verzameling vorderden.”

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                                                                                                                            Javabode, 1 september 1869

 

 

 

De twee beelden van rivier- of stroomgoden worden samen met de twee tuinvazen, met de twee bronzen jachthonden van Auguste Caïn en met het Kerbermonument gerekend tot één rijksmonument van zeven tuinornamenten.

 

 

 


 

Dierentuin Artis, Plantage Kerklaan, Amsterdam Centrum

 

Foto’s: juli 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Startpagina Artis