Walrussen

 

 

 

 

 

 

 

 

West, Noord, Zuid, Oost door Hildo Krop, 1933

 

 

De vier windstreken

 

De beelden van Hildo Krop op de vier hoeken van de brug over de Admiralengracht stellen een beurshandelaar, een eskimo, een krijger en een Chinees voor en symboliseren zo de vier windstreken. In de Admiralenbuurt sluit deze thematiek goed aan bij de namen van de omringende straten die genoemd zijn naar ontdekkingsreizigers zoals Marco Polo. In 1996 heeft de brug over de Admiralengracht officieel de naam Vierwindstrekenbrug gekregen.

 

Noord wordt verbeeld door een eskimo voor een iglo. hij wordt geflankeerd door een mannetjes en vrouwjes walrus.

 

 

 

 

 

 

 


 

Hildebrand Lucien Krop (1884-1970)

 

In het begin van de 20e eeuw werden in Amsterdam veel bruggen gebouwd en verbouwd, het toenemende verkeer maakte brede vlakke bruggen noodzakelijk. Vaak werd sculptuur aangebracht typerend voor de Amsterdamse School. Voor meer dan twintig bruggen heeft Hildo Krop het beeldhouwwerk voor zijn rekening genomen.

De brug over de Keizersgracht in de Raadshuisstraat heeft hij versierd met baarddragende fauntjes, de bruggen in de Leidsestraat met fabeldieren. De Lyceumbrug bij het Olympiaplein kreeg als thema jeugdeducatie mee. Een van de pijlers toont een moeder die haar dochter plantkunde onderwijst, een ander verbeeldt een vader die zijn zoon iets over techniek uitlegt.

 

Krop was van 1916 tot aan zijn dood stadsbeeldhouwer van Amsterdam. Een van zijn bekendste beelden is Berlage op het Victorieplein. Maar ook buiten de hoofdstad is werk van hem te zien: het monument op de Afsluitdijk, evenals de vrouwenfiguur die onderdeel is van het verzetsmonument in zijn geboorteplaats Steenwijk.

Toen Krop een keer met Zadkine door Amsterdam liep, waar ondertussen veel van zijn beelden stonden, riep deze uit: 'Nom de Dieu, tu dois être millionnaire'.

 

Krop werd een veelzijdig kunstenaar. Op een meubelfabriek leerde hij houtsnijden en van John Rädecker leerde hij steenhakken. Hij werkte ook als keramist. Krop maakte geen onderscheid tussen vrij en gebonden werk, maar zijn visie op kunst was wel onlosmakelijk verbonden met zijn kijk op de samenleving: ''Zodra je je op het terrein van de kunst beweegt, zeg ik gemeenschap.''

 

In de periode die parallel loopt aan de bloeitijd van de Amsterdamse school tot 1930 was Krops werk levendig en speels. Critici vinden zijn latere werk soms leeg en kil.

 

 

 

                                           

 

 

 

 


 

Vierwindstrekenbrug, Admiralengracht / Jan van Galenstraat

 

Foto’s: juli 2006

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam West

 

Amsterdam: Hildo Krop

 

Buitenbeelden in Amsterdam: Flora & Fauna in beeld