Us Mem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument Fries Rundvee Stamboek door Gerhardus (Graddus) Adema, 1954

 

 

 

      Leeuwarder courant, 15 februari 1954     kleimodel

 

  Friese koerier, 15 februari 1954

 

15 Februari 1954 werd bekend gemaakt dat Leeuwarden een standbeeld voor de stamboekkoe krijgt ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Fries Rundvee Stamboek. De volgende dag pakten ook de landelijke kranten het nieuws op.

 

 

Fijngebouwde, diepe koe

 

In de zomer bezocht de Friese koerier het atelier van beeldhouwer Adema en schreef op 26 juni 1954 onder de kop ‘Portret van Friese Koe sober en adelijk’:

 

“Het grote kleimodel laat zich in deze kleine werkplaats moeilijk in zijn geheel beoordelen, maar stuk voor stuk zijn de onderdelen prima geslaagd. De fraaie kop toont zelfs uit de klei leven en uitdrukking; de romp en het vlakke kruis laten ons een adellijk dier zien en de poten staan stevig en goed gevormd. De huidpartijen zijn fijn gemodelleerd. de uier en melktekens spreken.

 

Een dood model van de ideale Friese koe? O, neen; eerder een levend portret van het dier, waaraan onze provincie zoveel te danken heeft; een fijngebouwde, diepe koe, sober en strak en toch uitdrukkingsvol. Straks, in brons op het voetstuk staande, zullen de lijnen nog wel duidelijker gaan spreken, maar toch durven wij nu de heer Adema al geluk wensen met zijn schepping.”

 

 

 

 

 

 

Strakke ruglijn, voortreffelijke uier

 

Ook dagblad Trouw ging langs bij de kunstenaar en schreef op 23 juli 1954 dat het standbeeld 1,25 maal de ware grootte zou worden, en: “Het lijkt heel gemakkelijk zo ’n standbeeld te maken, want er lopen immers genoeg koeien in Friesland rond. Modellen te over! Maar wie zó redeneert, kent de Friese veefokkers niet. De koe, die straks op het Zuiderplein [‘het Zuivelplein’ schrijft een andere krant] zal staan, moet een model-koe zijn. De lijn van de rug moet strak zijn, de poten mogen geen centimeter te lang worden, àlles moet “adel” zijn. Daarom heeft voor dit standbeeld niet één koe model gestaan, maar wel vijf* en daarvoor werden de beste stamboekkoeien gekozen. De een had een bijzonder goede kop, de ander een voortreffelijke uier en zo krijgt de bronzen koe dus alle goede hoedanigheden, welke voor een fokdier maar denkbaar zijn, in zich verenigd.”

 

* waaronder Evertje 45 en Afke 13

 

 

 

 

 

 

De ideale niet kunstkoe

 

De Volkskrant schreef op 6 september, de dag van de onthulling:

 

“De Leeuwarders hebben het beest nog niet gezien, maar dat neemt niet weg, dat er al vrij veel over het dier te doen is geweest. Sommigen vinden het een blamage voor Leeuwarden dat de koe op zo’n mooie plaats in de binnenstad wordt geplaatst, omdat de kunstenaar niet vrij in zijn opdracht was. Hij was namelijk gebonden aan de voorschriften van zijn opdrachtgevers om een koe (na) te maken, die wat exterieur betreft op een keuring honderd punten zou moeten halen.

 

Men argumenteert (terecht) dat dit alles niks meer met kunst te maken heeft, doch de voorstanders zeggen dat een standbeeld van een koe helemaal niet misplaatst is in Leeuwarden, dat zo veel aan het vee heeft te danken.”

 


Rechts: advertentie in de Leeuwarder courant,

7 september 1954

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Leeuwarder courant, 7 september 1954

 

    

 

 

 

 

 

                                    Leeuwarder courant, 7 september 1954

 

‘Us Heit’ (onze vader)  is de bijnaam van het standbeeld van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, een stadhouder van Friesland; ‘Us Mem’ betekent onze moeder.

 

             De eretitel was feitelijk een bedenksel van een paar journalisten (Henk van der Meulen en Jildert Sudema van de

                                                                             Leeuwarder Courant), beeldhouwer Adema kon het wel waarderen.

 

 

                                  Friesbees

 

 

De winkeliersactie ‘Us Mem, Slagzin van de dag’ uit 1954 leverde zelfs een Zuid-Afrikaans rijmpje op:

 

           Die Friesbees is die bron van ons welvaart en krag

           Van Kaapland tot boê in Transvaal

           “Us Mem”, die “ma” van ons swart-bonte prag,

           Sij’s ons Boere se groot ideaal.

 

 

 

 

 

Veelbewogen leven

 

Het beeld werd een geliefd icoon van de Friese hoofdstad. Zoals het ‘Peerd van ome Loeks’ bij Groningen hoort, Bartje bij Assen, de Verwoeste stad bij Rotterdam, de ‘Kleine zeemeermin’ bij Kopenhagen en ‘Manneke Pis’ bij Brussel, zo hoorde Us Mem vorige eeuw bij Leeuwarden. De Friese koerier schreef al in 1958: “In Leeuwarden is “Us Mem” een echte bezienswaardigheid geworden”.

 

Us Mem diende decennia lang als stralend middelpunt van ondermeer groepsportretten, kerstgroeten, demonstraties en ontgroeningsceremonies. Het beeld diende als symbool van de vrede bij een demonstratie tegen de Vietnam-oorlog en werd een week lang omgebouwd tot leeuw vanwege een geldinzamelingsactie voor Ceylon. De tepels van de uier bleven jarenlang goudkleurig vanwege de vele pogingen tot ‘melken’.

 

De koe kreeg ooit gezelschap van een door leerlingen van een landbouwschool getimmerde stier en werd eens moeder van een door studenten in elkaar geknutseld kalf. Us Mem raakte ook korte tijd verloofd met het standbeeld van Prins Casimir te Deventer, een roodbonte stier, ze kreeg bij die gelegheid een enorme verlovingsring om de nek.

 

Het beeld was een oriëntatiepunt en ontmoetingsplek en eveneens een inspiratiebron voor dichters, naamgevers (Tournedos Us Mem, bar-dancing-discotheek Us Mem) en marketeers, maar die tijden zijn voorbij.

    

 

                              Friese koerier, 14 oktober 1968

 

 

 

 

 

Uitgerangeerd en weggezet

 

Een ander winnend rijmpje van de winkeliersactie ‘Us Mem, Slagzin van de dag’ uit 1954 luidde: Voor ’s lands devies “Je Maintiendrai” / Strijdt naast de Leeuw “Us Mem” ook mee!  Maar het stamboekrund wist zich niet te handhaven.

 

In de jaren zeventig raakte het Friese vee ‘in verval’ aldus een gelauwerd fokker in de Volkskrant van 13 april 2001. De koeien gaven steeds minder melk. Massaal werden er embryo's en sperma uit de Verenigde Staten gehaald en later uit de rest van Nederland en andere landen. Maar veel van dat niet-Friese fokmateriaal kwam oorspronkelijk uit Friesland, zoals de Friesian Holsteins uit Amerika, en dus bleef er een Friese bloedlijn bestaan, was het idee van de fokker.

 

Een verklaring uit 2016: Er werd voorheen gefokt op exterieur en melkproductie. Pas later, in de jaren zeventig, werd de fout ingezien. Vanaf die tijd zijn hogere melkgift en hogere gehaltes eiwit en vet leidend.

 

In 1998 ging het Fries Rundvee Stamboek (FRS) en het Nederlands Rundvee Stamboek (NRS) op in CR Delta dat volgens de website van rijkswege ‘Erkenning [heeft] voor het bijhouden van een stamboek en de reglementering en uitvoering van prestatieonderzoek en fokwaardenschatting voor 26 runderrassen’. Het Fries stamboekvee staat niet in de opgegeven lijst rassen. Een woordvoerder al in 2001: “Er is geen sprake meer van Fries stamboekvee. De fokkerij is een mondiale aangelegenheid.”

 

Het huidige Fries-Hollands rund is een zogenaamde dubbeldoel-koe: zowel geschikt voor melk- als vleesproductie. In de melkveehouderij worden in Nederland nu voornamelijk Holstein-Friesian runderen ingezet.

 

 

 

Links: Leeuwarder courant, 15 maart 1976

 

 

 

 

Us Mem is juli 1989 onder begeleiding van herauten te paard verplaatst naar de huidige geïsoleerde plek op een rotonde aan de Harlingersingel / Harlingerstraatweg, buiten het centrum van de stad. Een jaar eerder was het kantoor van de FRS al verhuisd van het Zuiderplein en vanwege een reconstructie van het plein was er voor de koe geen plaats meer in haar stal.

 

De Leeuwarder courant optimistisch: “Voor de ansichtenmarkt is de nieuwe standplaats van Us Mem ook interessant. ‘De Groeten uit Leeuwarden’ met als afbeelding koe plus Oldenhove zullen zeker niet lang op zich laten wachten.” [ze zijn er niet gekomen]

 

In 2015 gingen er stemmen op om Us Mem weer terug te halen naar het centrum, het beeld zou meer gekoesterd moeten worden en toeristen moesten er weer mee op de foto kunnen. Het heringerichte stationsplein werd als locatie geopperd, maar de wethouder zag er geen brood in.

 

 

De coöperatieve veeverbeteringsorganisatie CRV kreeg in 2017 een nieuwe vestiging in Wirdum en hoopte dat Leeuwarden genoeg losgeweekt was van Us Mem om toe te staan dat de voormalig iconische koe naar de nieuwe kernfokkerij kon verhuizen om daar als boegbeeld te dienen. Maar de eerder genoemde wethouder zag ook daar geen brood in: “Sjoch, Us Mem stiet op in goed plak. Wat us oanbelanget moat it byld dër moai bliuwe” [Kijk, Us Mem staat op een goede plek. Wat ons betreft moet het beeld er mooi blijven staan].

 

 

 

 

 

 

 


 

Gerhardus Jan Adema (1898-1981)

 

Wikipedia

 

 

 

                                               

 

                                                                                                                                            Adema met zijn modelkoe

 

                            Ansichtkaarten   Zuiderplein

 

                      

 

 

 

             

 

 

 


 

Leeuwarden, Harlingersingel

 

Foto’s: maart  2018

 

 

Startpagina