Tempel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It Presintearblęd (Het presenteerblad) door Ids Willemsma, 1993

later genoemd: De Timpel fan Ids (De tempel van Ids)

 

 

 

 

 

 

 

Deltahoogte

 

‘Het Presenteerblad’ presenteert de waddendijk die in de voorgaande 30 jaar op Deltahoogte gebracht is. Volgens de plaquette  werd in de periode 1963-1993 66 kilometer dijk van Harlingen tot Paesens verhoogd en verzwaard. Het presenteerblad / Tempeltje, een monument,  memoreert het op Deltahoogte brengen van de Friese zeewering.

 

 

 

Symboliek

 

Citaat van Wikipedia:  De Timpel fan Ids bestaat uit een dak dat rust op twaalf pijlers. De pijlers verbeelden de twaalf Nederlandse provincies die door de deltahoogte beschermd worden tegen het water. Op het dak ligt tweehonderd ton klei als kruin van een stuk zeedijk. Het blad van honderd vierkante meter kleigrond heeft de vorm en afmeting van de oude zeedijk. Op de klei groeit hetzelfde gras als op de zeedijk. De afmetingen van het bouwwerk zijn afgeleid van de hoogte van de dijk en de dijkverzwaring. Het kunstwerk is even hoog als de nieuwe dijk, ongeveer 7,50 meter. De twaalf pijlers zijn vijf meter hoog, even hoog als de oude zeedijk. Willemsma beschrijft de pijlers als Twaalf vrouwelijke dragers tillen de kop fan de zeedijk.

 

 

 


 

Ids Willemsma (1948)

 

idswillemsma.nl/wp/                             Wikipedia

 

 

 

 

Op bovenstaande foto lijkt de tempel een radar op het dak te hebben, maar het is een windmolen op de achtergrond. Een actiegroep uit 1995 heeft plaatsing daarvan niet kunnen verhinderen.

 

Vijfentwintig jaar na de installatie van de tempel hadden weer en wind hun tol geeist: dakplaten en palen roestten te ver door. Het geheel werd in 2019 gerestaureerd.

 

 


 

Waddendijk ten NW van Marrum, Noordoost Friesland

 

Foto’s:  augustus 2021

 

 

Startpagina