Phoenix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoenix door Raymond Both, 1955 / 56

 

 

Eerste moderne galerijflat

 

Het mozaïek was een geschenk van de gemeente Amsterdam. De flat was in 1956 de eerste moderne galerijflat van de stad, Zanstra was de architect. De phoenix zou verrezen zijn uit het zand en modder van de afgraving van de Sloterplas.

 

 

Gres

 

Keramiek is gebakken klei, laaggestookt betiteld als terracotta of plateel, hooggestookt als steengoed of gres.

Industrietegels in plateel of door en door gekleurd gres werden, als relatief goedkoop en gemakkelijk verwerkbaar materiaal dat leverbaar was in honderden kleuren, zowel voor binnen- als buitentoepassingen gebruikt. Plateeltegels, handbeschilderd, uni-geglazuurd of in reliëf, werden in de late negentiende eeuw al algemeen als buitenportiekafwerkingen gebruikt.

 

Tijdens de wederopbouw kwam het weer in zwang, maar nu om de eenvormige portieken van de eenvormige flatgebouwen te individualiseren. De vrijwel alleen lokaal bekende Raymond Both gebruikte rood, blauw en witte grestegels op de kopse eindgevels van flats aan de Burgemeester Röellstraat om ook de flat te markeren. Deze ‘dagelijkse’, exterieure kunsttoepassingen in de vaak monotone wederopbouwwijken in Nederland hadden naast een sierende, vooral ook een functionele bedoeling: een zeker punt te markeren en daardoor vindbaar te maken voor met name de kinderen.

 

 

 

                                           

 

 

 


 

Piet Zanstra (1905 - 2003 )

 

Zanstra ontwierp gebouwen in een architecturale stijl die nu door velen verguisd wordt,  hij was de architect van het inmiddels weer gesloopte Maupoleum.

 

In 1932 richtte Zanstra samen J.H.L. Giesen en K.L. Sijmons een ontwerpbureau op. Samen met hen realiseerde hij een complex met atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat, wat het bureau in een keer op de kaart zette. In een periode waar functionalistisch bouwen zonder versieringen de norm aan het worden was, vielen deze woningen op door de afschroefbare balkonhekjes. Ze zijn exemplarisch voor de architectuuropvatting van Zanstra. Hij vond dat decoraties de nieuw zakelijke architectuur niet in de weg stonden.

 

De drie architecten behoorden tot de Groep 32. Zij richtten zich op een minder functionalistische architectuur dan een groep architecten die bekend stond als De 8. Hoewel de 2 groepen probeerden samen te werken kwam het later tot een breuk. Zanstra zei hierover: 'Voor de oude generatie functionalisten was architectuur een kwestie van ontwerpen van zuivere constructies voor zuivere functies. Wij vonden dat ook de schoonheid van de vorm belangrijk was', en: 'Form follows function is waar, maar niet helemaal waar'.

 

Rond 1980 stopte Zanstra als architect, en begon hij te schilderen. Vanaf dat moment was hij vrijwel dagelijks in zijn atelier te vinden.

 

 

 


 

Raymond Both (1916)

 

 


 

Burgemeester Roëllstraat

 

Foto’s: februari 2008

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Slotermeer / Geuzenveld