Liefde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Liefde door Joseph Mendes da Costa, 1917

 

 

Den bekenden beeldhouwer

 

Uit de nota ‘Het landgoed ‘De Hooge Veluwe’ uit 1932 die de Kröllers schreven aan de minister van Binnenlandse Zaken de de minister president :

 

“Verder werd in denzelfden gedachtengang, aan eenige kunstenaars de schepping van kunstwerken opgedragen: Het standbeeld van Generaal Chr. de Wet door den bekenden beeldhouwer J.Mendes da Costa, neemt daaronder de eerste plaats in. Voorts vermelden wij de “President Steyn-Bank” van Professor H. van de Velde, alsmede twee groote beelden van Mendes da Costa: “De Wetenschap” en “De Liefde”, die reeds in ons bezit zijn, doch nog op het landgoed moeten worden opgericht en ten slotte “Het Hert” en “Het Gewei” van den beeldhouwer J. Raedecker.”

 

De Liefde kreeg uiteindelijk geen plaats in het park.

 

 

 

                            twee schetsen uit 1916

 

 

 

 

Het liefdespaar is gemaakt in opdracht van Helene Kröller-Müller. Mendes da Costa vond het zelf

een zeer geslaagd werk. Hij heeft het werk opgedragen ‘Aan mijne vrouw’.

 

 

Schaarste

 

Nederland was gemobiliseerd in de Eerste Wereldoorlog en dat bracht schaartste. Er werden rantsoeneringen ingevoerd, en steenkool werd tot een bepaalde hoeveelheid tegen verlaagde prijzen beschikbaar gesteld. Op enig moment werd Mendes het onderwerp van achterklap, dat hij in de Gooi- en Eemlander probeerde recht te zetten:

 

 

      

 

 

Mendes had kennelijk veel boetseerwerk in die tijd, een periode waarin hij onder meer aan

het beeld ‘de Liefde’ werkte.

 

 

               

 

                               ‘De Liefde’, vermoedelijk de gipsen versie (uit het tijdschrift Wendingen, 1918)

 

 

                                      

 

                                       Algemeen Handelsblad, 5 februari 1921; over een tentoonstelling in het Stedelijk Museum

 

 

 


 

Joseph Mendes da Costa (1863-1939)

 

Wikipedia      

 

 

Joseph Mendes da Costa werd vooral bekend door het vervaardigen van beelden en ornamenten voor gebouwen. Hij was van 1886 tot 1887 lid van de kunstenaarsgroep "Labor et Ars", die later de representanten zouden worden van de Nederlandse variant van de Art Nouveau. Hij is de wegbereider geweest voor de 20e-eeuwse kunst in Nederland, doordat hij als eerste beeldhouwer een monumentale, symbolistische stijl van strakke lijnen en heldere vlakken ontwikkelde.

 

 

 

 

                                          smachtende of gekwelde liefde?

 

 

 


 

Museum Kröller Müller,  Otterlo, de Hoge Veluwe:   Wikipedia

 

Foto’s:  mei 2011

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina beeldenpark Kröller Müller