Turfkruiwagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Peelbanken door Dirk Verberne, 2014

 

 

 

 

 

 

Nieuwe natuur

 

Aan de rand van de Deurnsche Peel bij Helenaveen zijn landbouwgronden in 2012-2013 omgevormd tot natuurgebied. De nu natte graslanden vormen een bufferzone voor het waterrijke peelgebied, ze geven tegendruk aan het grondwater in de Peel dat daardoor minder gemakkelijk weglekt. De nieuwe natuur heeft aantrekkingskracht voor ganzen en steltlopers; onder andere de kolgans, grauwe gans, rietgans, grote zilverreiger, zwarte ooievaar, lepelaar, kievit, oeverloper, zwarte ruiter en bosruiter zijn al een jaar na de omvorming gesignaleerd.

 

 

 

                                                                                   Het laden van een turfkruiwagen met turven

 

 

Oude gebruiken

 

Aan de rand van de natte graslanden hebben Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied op een licht verhoogd uitkijkpunt twee banken geplaatst die kunstenaar Dick Verberne heeft vormgegeven. De banken in de vorm van turfkruiwagens verwijzen naar het verleden:

 

Helenaveen werd in 1853 gesticht door Jan van de Griendt en vernoemd naar zijn echtgenote Helena. Van de Griendt had samen met zijn broer 610 hectare veengrond gekocht en liet de metersdikke laag veen afgraven om de turf te verkopen als brandstof en strooisel voor de paardenstallen. Het gewonnen veen werd in de vorm van turven - rechthoekige aan de lucht gedroogde ‘blokken’ veen - afgevoerd uit de ontginning met behulp van turfkruiwagens.

 

 

 

      

 

Metersdikke lagen turf zijn weggestoken, een paal met turfschep illustreert hoe hoog de veengrond vroeger was.

 

 

                        

 

 

 

 


 

Dirk Verberne (1982)

 

www.dirkverberne.nl

 

Verberne is werkzaam als kunstsmid en studeerde af aan de  Design Academie Eindhoven op het onderwerp ‘Man and Mobility’. Hij is geboren en getogen in het Peelgebied. De verhalen, geschiedenis en mythen van de Peel hebben zijn warme belangstelling en zijn een bron voor zijn werk. 

 

 

                                                              

 

 

 

 

                                                      natte graslanden met op de achtergrond de Deurnsche of Deurnse Peel

 

 

 


 

Soemeersingel 127, Helenaveen (NBr)

 

Foto’s:  december 2014

 

 

Startpagina