Burgerweeshuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Burgerweeshuis

 

Het burgerweeshuis is eind 16e of begin 17e eeuw neergezet op de plek waar het klooster Wateringen stond dat in 1572 afgebroken werd. Het was voor burgerkinderen, gegoede kinderen. In 1661 werd aan de Koemarkt een weeshuis voor arme kinderen gebouwd. Het burgerweeshuis diende ook als gasthuis, er werden zieken verzorgd. Het burgerweeshuis en het armenweeshuis fuseerden in 1746 en de ziekenverzorging werd elders ondergebracht. In 1789 onderging het pand een renovatie, de gevelsteen herinnert aan die gebeurtenis.

 

Snijraam

 

Het bovenlicht boven de voordeur stamt ook uit die tijd, de stijl wordt laat Rococo genoemd. Het is een snijraam, d.w.z. dat ieder stuk glas apart in het ornament is gezet en niet een compleet ruit achter het ornament.

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit vernieuwd gebouw

Woont liefde, hulp en troost.

Hier zorgt Barmhartigheid

Voor t ouderlooze kroost.

 

 

 

 

 

De man links op de voorgrond draagt een schort, een voorschoot of boezelaar. Hij is de vader van het weeshuis.

 

Linksachter en rechts vier spelende kinderen, in het midden drie zondags geklede kinderen met ieder een kerkboek onder de arm. De kinderen worden in de geest van de kerk opgevoed, en er is ruimte voor spel en vreugde lijkt de boodschap te zijn.

 

 

 

Het BurgerWees-Huys Ano 1789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functie

 

Tot het midden van de twintigste eeuw deed het gebouw dienst als weeshuis. Daarna kwam er een school in, vervolgens een jeugdopvangcentrum en later een bank. De gemeente kocht het monument in 2000. Even heeft er een restaurant en een delicatessenzaak ingezeten, maar daarna stond het jaren leeg. In 2009 wordt het pand af en toe gebruikt om streekeigen producten te verkopen.

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

 

 

de regentenkamer met muurschilderingen; de kaart is afgestempeld in 1987

 

 

 

het burgerweeshuis met nog onverkorte zijgevel, vr de bouw van het winkelcentrum

Willem Eggert

 

 

 

 

Zo gingen begin vorige eeuw nog weesmeisjes in Amsterdam naar de kerk

 

 


 

Willem Eggertstraat / Weeshuissteeg, Purmerend

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Purmerend