Constructie in DIN 2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructie in DIN 2.0 door André Volten, 1966

 

Gelast en verzinkt stalen beeld van Andre Volten, afkomstig uit de collectie van de RAI.

 

 

 

NRC 26 april 2016  Ten onrechte heeft de krant geen fotocredits geplaatst. Rectificatie: Foto: Lida Goede

 

 

 

Kunst in het Siegerpark

 

Het park ligt aan de rand van Slotervaart, ingeklemd tussen de A4 en de Sloterweg. De entree ligt aan de Sloterweg. Behalve natuurpark is het Siegerpark een park met een beeldentuin van niveau. De kunstwerken, alle van bekende twintigste-eeuwse kunstenaars zijn in 1998 in bruikleen gegeven door het Stedelijk Museum en geplaatst in samenwerking met het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Ze zijn zo geplaatst dat ze niet domineren maar zich voegen naar de omringende natuur.

 

Het stadsdeel heeft middels een contract ingestemd met het “als een goed huisvader bestieren” van de kunstwerken. Dit betekent onder meer dat de kosten voor onderhoud voor rekening van het stadsdeel zijn. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst draagt zorg voor een regelmatig toezicht op de beelden.

 

 

 

                        

 

 

 


 

André Volten (1925-2002)

 

Schilder vanaf 1946, beeldhouwer vanaf 1953. Volten maakt zich de techniek eigen op de scheepswerf van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij in Noord (NDSM). Van 1954 tot 1957 werkte hij daar als lasser, maar als er tijd was ging hij op de scheepswerf voor zichzelf experimenteren. Volten vestigde zich in 1950 in het industriegebied Buiksloterham, aan de Asterdwarsweg, waar hij tot zijn dood woonde en werkte.

 

 

 

                                 

 

 

 

André Volten ontwikkelde zich in de jaren vijftig van een abstracte schilder tot een beeldhouwer die gebruik maakte van geometrische vormen om tot constructivistische sculpturen te komen. Revolutionair, zeker voor Nederland, was Voltens vroege gebruik van ’niet-kunstzinnige’ industriële producten zoals ijzeren profielbalken, waaruit hij fragmenten sneed die hij tot open grote constructies laste.

Hij behoorde in 1954 tot de oprichters van de Liga Nieuwe Beelden die als doel had, door samenwerking tussen beeldend kunstenaars en architecten, te komen tot een verbetering van de kwaliteit van het leven. André Volten heeft zeer veel kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd. Hij droeg met zijn werk in belangrijke mate bij aan de integratie van beeldende kunst in de gebouwde omgeving. Voor zijn werk kreeg hij in 1996 de Oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

 

 

 

 

 

 

 


 

Siegerpark, Sloterweg 773

 

Foto’s: maart 2008

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Slotervaart

 

André Volten in Amsterdam