Barmhartige Samaritaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige Samaritaan door Gert ten Wolde, 1985

 

 

Naaste

 

De Barmhartige Samaritaan is een figuur uit een verhaal uit de Bijbel. Naar aanleiding van het gebod ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ werd aan Jezus gevraagd wie tot de naasten gerekend moeten worden. Jezus kwam als antwoord met een verhaal (een ‘gelijkenis’ of parabel). Een berovingsslachtoffer ligt halfdood aan de kant van de weg. Een priester komt langs en loopt door. Een Leviet (uit een bevolkingsgroep die in de hogere kringen verkeerde) komt langs en stevent ook voorbij. Maar een Samaritaan (uit een geminachte bevolkingsgroep) stopt om de gewonde te verzorgen. Vervolgens hijst hij hem op zijn ezel en brengt hem in veiligheid. Jezus vraagt de vrager vervolgens wie híj denkt die als naaste van het slachtoffer gehandeld heeft.

 

Het thema ‘de Barmhartige Samaritaan’ is eerder gebruikt voor een beeld bij een ziekenhuis.  Bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam staat dit beeld van Han Wezelaar uit 1964.

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Bericht van het St. Lucas Andereas Ziekenhuis:

 

Barmhartige Samaritaan op nieuwe stek

 

1 december 2006

 

Na enige tijd in de tuin tussen de Lucasflat en de A10 te hebben gebivakkeerd, heeft de schoongemaakte Barmhartige Samaritaan een nieuwe, definitieve plaats gekregen. Het bronzen beeld, dat in opdracht van het ziekenhuis gemaakt is door kunstenaar G.J. ten Wolde, staat nu op een sokkel tussen de slagbomen van het parkeerterrein en het voorste deel van de nieuwbouw. Een plek waar veel mensen te voet, op de fiets of per auto passeren.

 

De BKR-regeling die medio jaren tachtig nog gold, maakte de aanschaf van het beeld mogelijk. Ook destijds stond het beeld op een centrale plaats, bij de ingang van het ziekenhuis. Dokter Schreuder, oud internist, opleider co-assistenten en lid van de kunstcommissie: “De Barmhartige Samaritaan hoort écht bij het ziekenhuis en verwijst uiteraard naar het evangelie. Het beeld weerspiegelt onze roeping: wij zijn er voor de mensen in moeilijkheden”.

 

 

 

               

 

 

 

 

                            

 

 

 

 


 

Gert ten Wolde (19xx)

 

Van beeldhouwer G.J. ten Wolde staat ook een werk in Wormerland, een nar op een bokkende ezel. Een wethouder greep bij de onthulling de gelegenheid aan om het beeld te vergelijken met de gemeenteraad van Wormer. Kunstenaar G.J. ten Wolde: "Ik lig er niet wakker van hoe anderen over mijn werk denken"

 

 

 

 

 

 


 

Jan Tooropstraat, St. Lucas Andreas Ziekenhuis,  Amsterdam

 

Foto’s:  maart 2011

 

 

 

Startpagina

 

Buitenbeelden in Amsterdam Slotervaart