de Lus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lus door André Volten, 1985

 

 

 

Geometrische vormen

 

Volten heeft het beeld gemaakt voor een school van de Christelijke HBO-instellingen in Zwolle. Het was onderdeel van een totaal-ontwerp van Volten. Hij ontwierp het grote cirkelvormige schoolplein en zette als contrast in het midden het rechtlijnige en vierkantige beeld.

 

De rechte vierkante zuil is 13,5 m en de rechte vierkante liggende balk 18 m. Staander en ligger gaan in elkaar over via een cirkelvormige lus. Schoolplein en kunstwerk vormden een eenheid in geometrische vormen.

 

   

 

 

 

Nieuwe locatie

 

Het schoolplein in Zwolle is niet meer en het beeld werd overgedragen aan de ‘Stichting André Volten’ die locaties zoekt voor het werk van Volten. Op de nieuwe plek accentueert het kunstwerk niet meer een cirkel, maar accentueert een driehoek het kunstwerk. Het driehoekige perk is geïnspireerd op de driehoekige tuin die Volten had aangelegd bij zijn atelier.

 

Het beeld is evenals op het schoolplein, bewust in relatie met de omgeving neergezet. Er is een samenspel met de omliggende gebouwen, het gaat ten opzichte van de bebouwing niet in nietigheid ten onder, het behoudt zijn zelfstandigheid. In het kaderende hoekige perk in de middenberm van de weg fungeert het beeld opnieuw als markeringspunt in een gelijkgestemde omgeving. 

 

 

 

                     

 

 

 

Het havenbedrijf

 

Het gemeentelijk havenbedrijf van de gemeente Amsterdam heeft het kunstwerk in 2008 aangekocht en laten plaatsen. Bij de onthulling wees de inmiddels voormalig directeur van het Stedelijk museum Gijs van Tuyl op de maatvoering van de horizontalen en verticalen in het werk van Volten. De staander van dit werk is 13,5 m evenals de ‘knakenpaal’ van Volten op het Frederiksplein. De ligger is 18 m lang, even groot als de diameter van de ring bij de Stopera.

 

In reactie op de toespraak van Van Tuyl over horizontalen en verticalen gaf de directeur van het havenbedrijf aan ‘dat wij daar in de haven alles van weten: je hijst tenslotte iets verticaal uit het ruim en transporteert het dan horizontaal verder’

 

 

 

 

 

 

 


 

André Volten (1925-2002)

 

Wikipedia                         www.andrevolten.nl

 

Schilder vanaf 1946, beeldhouwer vanaf 1953. Volten maakt zich de techniek eigen op de scheepswerf van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij in Noord (NDSM). Van 1954 tot 1957 werkte hij daar als lasser, maar als er tijd was ging hij voor zichzelf experimenteren op de scheepswerf. Volten vestigde zich in 1950 in het industriegebied Buiksloterham, aan de Asterdwarsweg, waar hij tot zijn dood woonde en werkte.

 

André Volten ontwikkelde zich in de jaren vijftig van een abstracte schilder tot een beeldhouwer, die gebruik maakte van geometrische vormen om tot constructivistische sculpturen te komen. Revolutionair, zeker voor Nederland, was Voltens vroege gebruik van ’niet-kunstzinnige’ industriële producten zoals ijzeren profielbalken, waaruit hij fragmenten sneed die hij tot open grote constructies laste.

 

 

 

               

 

 

 

 


 

Radarweg

 

Foto’s: juli 2010

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Westpoort

 

André Volten in Amsterdam