Strijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie figuren in strijd door Gerrit Graas, 1985

 

 

 

 

 

In het kader van stadsvernieuwing zijn zeventiger-begin tachtiger jaren van de vorige eeuw in de Russische buurt van Zaandam, 254 woningen gesloopt en 373 nieuwe woningen gerealiseerd. In 1985 werd het stadsvernieuwingsproces afgesloten. De gerenoveerde buurt kreeg ook een aantal kunstwerken, waaronder het uit hardsteen gehouwen beeld ‘Drie figuren in strijd’ van Gerrit Graas.

 

Beeldhouwer Graas over het kunstwerk in het NoordHollands Dagblad van 8 oktober 2013: “Het gaat om de wet van drie. Als er twee polariserende krachten tegenover elkaar staan, kan een neutrale partij de zaak in evenwicht houden. [..] In het beeld zie je twee figuren tegenover elkaar staan, maar de derde houdt een rond schild tussen hen in. De figuren staan ook op een cirkel, zo wordt het hele beeld rond.”

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          1985

 

 

Gesluierd

 

De figuren staan dicht op elkaar, gaat het misschien om een innerlijke strijd of een gezamelijke strijd? De contouren van de drie zijn schetsmatig aangegeven, detaillering is weggelaten. De drie dames in lange kleding hebben alle drie een sjaal of doek om en alle drie hebben geheel of gedeeltelijk het gezicht bedekt. De drie dragen een bedekkende islamitische dracht of een mengeling van islamitische dracht en winterse kleding. De strijd zou kunnen gaan over het al dan niet oplichten van de sluier in Nederland.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       burka

 

 

 

         nikab

 

 

 

                                                                                                                                                  nikab of bivakmuts

 

Strijd met Kamervragen

 

Het dragen van gezichtsbedekking is ook in de jaren tachtig een issue. In 1983 schrijft een krant over de strijd van Turkse meisjes met hun ouders om het al of niet dragen van een hoofddoek. “Het is voor hen alleen al zo vreselijk moeilijk hun ouders duidelijk te maken dat het niet is om hen te kwetsen dat zij dat hoofddoekje niet willen dragen.” 

 

Begin 1985 wilde een school in het midden van het land islamitische meisjes verbieden met een hoofdoekje om op school de lessen te volgen. Het werd landelijk nieuws, de Marokkaanse gemeenschap wilde een rechtszaak aanspannen. Een kamerlid stelde aan de minister de vraag of een school het recht heeft dit te verbieden. Het kamerlid stelde dat de grondwet waarborgen geeft dat ieders godsdienst of levensbeschouwing wordt geëerbiedigd en dat schoolkinderen in Nederland alsmede ministers van Onderwijs zoveel verschillende hoofddeksels hebben gedragen in de loop der eeuwen, dat een verbod van hoofddoekjes anno 1985 absurd zou zijn.

 

 

 


 

Gerrit Graas (1946)

 

Graas was van 1975 tot 1985 werkzaam als beeldhouwer, hij was leerling van Karel Gomes. Hij maakte ongeveer veertig beelden waarvan er vier in de Zaanstreek staan. Om zijn gezin te kunnen onderhouden zocht hij daarna een andere inkomstenbron.

 

 

 

 

 

 

 


 

Czaar Peterstraat, Zaandam

 

Foto’s: november 2013

 

 

Startpagina

 

Beelden regio’s Zaanstreek en Waterland