Zelfbewust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee meisjes door Paul Koning, 1957

 

 

 

 

 

Kleurrijk en grijs

 

Op 24 april 1957 werd in Zaandam de nieuwe ‘Juliana van Stolbergschool’, een school voor lager huishoud- en nijverheid onderwijs voor meisjes, geopend door de echtgenote van de burgemeester. Een dag later kwam koningin Juliana langs op werkbezoek, ze nuttigde een door leerlingen klaargemaakte koffiemaaltijd. De Leeuwarder Courant schreef over de ontvangst:

 

“Bij de gloednieuwe Juliana van Stolbergschool die pas gisteren is geopend, werd haar een fleurige en kleurrijke ontvangst bereid. Langs de oprit naar de hoofdingang stonden met wangen, die door de koude wind een gezonde rode blos vertoonden, circa vijfhonderd schonen uit de Zaan, meisjes van twaalf tot twintig jaar, allen leerlingen van de school en allen uitgedost met een helder witte kookmuts. [..] Hare majesteit was gekleed in een grijze deuxpieces, met daaroverheen een grijze mantel met eveneens grijze accessoires.”

 

 

 

 

                                                                                                                   Juliana op werkbezoek bij de Zaanse schonen (1957)

 

Modern en nieuw

 

Paul Koning had de opdracht verworven een beeld voor de gevel van de nieuwe school te maken. Hij maakte twee zelfbewuste meisjes (meiden zeggen we nu) die, heel opvallend, beide geen rok dragen -laat staan een schort-. De negen meter hoge dames zijn gemaakt van beton, in die tijd nieuw materiaal voor een beeldhouwer.

 

 

 

 

 

 

Stammoeder

 

De school droeg de naam van de moeder van Willem van Oranje, Juliana van Stolberg (1506-1580). Ze is de stammoeder van het Huis van Oranje-Nassau. Ze was een vruchtbare vrouw: ze kreeg zeventien kinderen en bij haar dood liet zij 160 klein- en achterkleinkinderen na. Maar die naam is niet meer. In 2013 heet de school Damland college en deze school ontstond in 1990 door een fusie van een aantal onderwijsinstellingen, in het rijtje namen komt de Juliana van Stolbergschool dan al niet meer voor.

 

De aanduiding ‘school voor lager huishoud- en nijverheid onderwijs voor meisjes’ dateert van 1968 met de invoering van de mammoetwet. Krantenartikelen uit 1957 spreken over nijverheidsschool voor meisjes of vak- en huishoudschool voor meisjes. Het type opleiding is in 1992 met andere vormen van lager beroepsonderwijs samengevoegd tot het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Ook dat bestaat niet meer, in 1999 ging het vbo met o.a. de mavo op in het  voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

 

Het kunstwerk heeft alle veranderingen doorstaan en is nog steeds niet uit de tijd.

 

 

 


 

Paul Koning (1916-1998)

 

 


 

Zaandam, Nicolaas Maesstraat 2

 

Foto’s:  augustus 2013

 

 

Startpagina

 

Beelden regio’s Zaanstreek en Waterland