Amphitrite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amphitrite door Albert P. Termote, 1956

(boven: Amphitrite in het Oosterdok, 2006)

 

 

Amphitrite, de dochter van Nereus en zeegodin, berijdt een hippocamp (half paard half vis), zoon Triton (half mens half vis) blaast de hoorn. Amphitrite was de gemalin van de zeegod Poseidon.

 

                                                                       Dochter van Nereus, hoog te paard; hoe raast

                                                                       de branding, waar uw zoon de zeehoorn blaast!

                                                                       Luidt weer een eeuw hij in voor onze schepen?

                                                                       Uw wild hart was hun harten steeds het naast.

 

 

Zwervend bestaan

 

Het fonteinbeeld is ter ere van het 100jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) geschonken door het personeel.

 

De beeldengroep lag een zwervend bestaan in het verschiet. In 1956 kreeg het een plek in het door Mien Ruys ontworpen parkje op het KNSM-eiland in het oostelijk havengebied, midden in een bassin. In 1980 werden de activiteiten van het bedrijf verplaatst naar Havens West en Rotterdam en het oostelijk havengebied raakte in verval. De beeldengroep werd na een aantal jaar gedemonteerd en opgeslagen op het terrein van een schroothandel. Door bemoeienis van de Kroonvaarders, de vereniging van voormalig personeel van de KNSM, werd Amphitrite in 1989 in ere hersteld en kreeg zij een plek in het water van het Oosterdok aan de Prins Hendrikkade tegenover het Scheepvaartmuseum.

 

Vanaf 2000 werd gesproken over de mogelijke terugkeer van Amphitrite naar het KNSM-eiland en in 2009 was het zover. Na een grondige restauratie is de beeldengroep teruggekeerd en staat nu voor Loods9 langs het Azartplen op de kop van de KNSM-laan.

 

 

 

 

                                           Onthulling in 1956 bij het honderdjarig bestaan van de KNSM (Foto: Beeldbank Amsterdam)

 

 

Een greep uit de berichtgeving en waarneming:

 


 

Drooggelegd

 

(citaten uit een notitie over fonteinen in de binnenstad, 2003)

 

In 2003 heeft de fontein niet gewerkt tijdens de bouw van het Architectuur Centrum Amsterdam (Arcam). Het Arcam staat vlak voor de fontein op de Prins Hendrikkade. De fontein is alleen nog te zien vanaf het Scheepvaartmuseum. Wanneer de fontein weer wordt aangezet zullen druppels van de waterstralen tegen de ramen van het gebouw waaien. De fontein krijgt pas allure als er hoge waterstralen overheen sproeien. De droge beeldengroep is een lelijke sta in de weg. Als de fontein niet verplaatst wordt, is de kans groot dat hij gaat verdwijnen. Op het KNSM-eiland in het parkje van Mien Ruys aan de Surinamekade waar de beeldengroep oorspronkelijk heeft gestaan, ligt nog het oude bassin.

 

NB: sinds 2006 (en mogelijk sinds 2003)  is de fontein niet meer in werking geweest.

 

 


 

Amphitrite terug naar Zeeburg ?

 

In de vergadering van 19 december 2006 heeft de stadsdeelraad een motie aangenomen om geld vrij te maken voor de verplaatsing van de beeldengroep Amphitrite naar het KNSM-eiland.  De motie heeft de titel ‘1 Euro per Zeeburger voor de Amphitrite’.  Er is 35.000 euro gereserveerd met een eventuele uitloop tot 46.000 euro, indien nodig, precies 1 euro per bewoner.

 

 

                                    

 

                                           De beeldengroep Amphitrite op de oorspronkelijke plek op het KNSM-eiland

 

 


 

Godin van de zee geeft water

 

Oktober 2007 is waargenomen dat de fontein een paar keer in werking is geweest. Achteraf kan geconcludeerd worden dat de leidingen werden doorgespoten.

 

 


 

Godin van de zee door de lucht verplaatst

 

Amphitrite, in de Griekse mythologie de godin van de zee, is zittend op haar zeepaard en samen met haar zoon Triton en een dolfijn weggehaald van het Amsterdamse Oosterdok. De beeldengroep wordt voordat het volgend jaar een vaste plek krijgt op het KNSM-eiland eerst gerestaureerd in een bronsgieterij in Haarlem.

(Metro, 13 december 2007)

 

 


 

Herplaatsing

 

De feestelijke onthulling en in werking stellen van het fontein op Zeeburg vond plaats op 16 mei 2009. Ter gelegenheid van de heringebruikstelling van de beeldengroep is een boek uitgegeven waarin de omzwervingen van het kunstwerk beschreven worden.

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                         

 

                                          Amphitrite voor Loods 9 op het KNSM-eiland, juli 2009; de fontein staat droog

 

 

 

 


 

Albert Termote (1887-1978)

 

Termote heeft veel monumenten, beelden, portretten en ruiterbeelden gemaakt. Termote werd geboren te Lichtervelde in België en kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland terecht. Hij heeft les gehad van Jan Bronner. In het stadswandelpark van Eindhoven staat zijn radiomonument.

 

Wikipedia

 

 

 

                             

 

 

                               Termote maakte voor deze gelegenheid ook een herdenkingspenning

 

 

 


 

Oosterdok, Prins Hendrikkade

 

Foto’s: maart 2006 en juli 2009

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum

 

Buitenbeelden in Amsterdam:  Flora & Fauna in beeld