Gedenkteken Ir. Jakoba Mulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedenkteken Ir. Jakoba Mulder door Gijs Bakker, 1997

 

 

 

                             

 

 

 

‘Zonnewijzer’

 

Een ronde gehouwen granito plaat schuin oplopend van 10 naar 75 centimeter, in het midden een cilindrische paal. De plaat heeft een omtrek van 6 meter. De zuil is op verschillende plaatsen voorzien van uitgezaagde en half uitgestanste gaten in de vorm van esdoorn-bladeren en heeft verlichting van binnenuit. Rond de plaat staat een negental stoelen met een cirkelvormige leuning. In het trottoir is in een lijn van bijna acht meter een 38-tal blokjes van staal (20,5x6,5x4 cm.) aangebracht met ingestanste tekst:

 

                       Ir. Jakoba Mulder. Droombeeld. Visie. Werk. Inspanning. Verwachting. Wording.

 

                   

 

 

 

     

 

 

 

Speelplekken

 

Ko Mulder was een groot voorvechtster voor meer speelplekken voor kinderen op straat. Juist deze speelruimte was onderwerp van discussie toen het Jakoba Mulderplein werd ingericht. Het plan om een kunstwerk op het plein te plaatsen, stuitte op hevig verzet van omwonenden, die het plein hadden zien uitgroeien tot een geliefde speelplek van de buurtkinderen. Er werd een compromis gesloten: het plein zou een speelveldje en een kunstwerk krijgen. Bovendien zou het kunstwerk begaanbaar worden voor kinderen.

 

(bron: woningbouwvereniging de Key)

 

Een bewoonster geeft juni 2010 desgevraagd aan, dat kinderen het gedenkteken inderdaad als skatebaan gebruiken.

 

 

 

                              

 

 

 

                     

 

                                                                                                        2010, de haag van fietsen gedijt heel goed

 

 

Onaf kunstwerk

 

In het Groenactieplan, stadsdeel Amsterdam-Centrum, 20 december 2005 is het plein één van de potentiële projecten:

 

Het Ir. Jakoba Mulderplein, op zich een goed ingerichte locatie, inclusief kunstwerk. Wel zijn er beheerproblemen die voortkomen uit de inrichting. Het kunstwerk is nooit afgemaakt, waardoor de verlichting het niet doet. Het grasveld is aan de zijde van het kunstwerk ernstig beschadigd. De heg langs het hek wil maar niet aanslaan, waarschijnlijk door verarmde grond en vooral door de dichtbij geplaatste stoelen in de looproute, waardoor passanten een olifantspad door de heg hebben gecreëerd. De zittingen van de stoelen gaan regelmatig kapot.

 

Het grasveld op het Jacoba Mulderplein wordt elk jaar weer kaal gevoetbald. Mogelijk dat hiervoor een kunstgrasveldje kan worden aangelegd of een aantal Pannaveldjes. In overleg met bewoners en de kunstenaar moeten kleinschalige verbeteringen worden uitgevoerd, zoals het verbeteren van de heg. Eventueel ook door het verplaatsen van het hek of de stoelen waardoor meer loopruimte ontstaat. Voltooien van de verlichting van het kunstwerk.

 

 

 

                                          

 

                                                                                                   ”De zittingen van de stoelen gaan regelmatig kapot”

 

Realisatie

 

Wat is er in 2010 gerealiseerd van het Groenactieplan ? De PvdA meldt in april 2006 dat het Groenfonds Binnenstad dat vanaf 2007 in de begroting wordt opgenomen, het plan zal financieren. GroenLinks bepleit in de Algmene beschouwingen van november 2006  het plan over een periode van tien jaar uit te voeren. In het programmaakkoord 2006-2010 is het streven dat 40 % van de projecten uit het Groenactieplan gerealiseerd wordt in die vier jaar; in 2006 zijn nul projecten uitgevoerd.

 

In 2009 staat in de Programmabegroting van het stadsdeel: het nieuwe groenactieplan wordt in 2009 uitgevoerd (wat de vernieuwing behelst, blijft onvindbaar). In 2009 zijn twee projecten (6,6 %) uitgevoerd, en vijf projecten (16,6 %) geprogrammeerd. Het doel voor 2010 is 50 % van de projecten versneld uit te voeren. Tsja.

 

 

 

 

 

 

 


 

Jakoba Mulder (1900-1988)

 

Ir Jakoba (Ko) Mulder, 'mejuffrouw Mulder', was een Amsterdamse stedebouwer van het eerste uur. Zij was van 1930 tot 1972 als stedebouwkundige in dienst van de gemeente Amsterdam. Mulder is vooral bekend geworden als de 'juffrouw van het Bos'. In de jaren dertig ontwierp zij het Boschplan, het huidige Amsterdamse Bos.

 

Zij maakt later ook ontwerpen voor het Beatrixpark en Spaarnwoude. Bij de ontwikkeling van de plannen voor de Bijlmermeer benadrukte Mulder dat bij toepassing van hoogbouw op grote schaal de menselijk maat uit het oog verloren wordt. Hoogbouw, middelhoogbouw en laagbouw in een wijk dienen elkaar volgens haar zoveel mogelijk af te wisselen. Uniformiteit op grote schaal, in welke vorm dan ook, wees zij af.

 

Wikipedia

 

 


 

Gijs Bakker (1942)

 

Gijs Bakker is mede-oprichter van Droog Design in 1993. In de jaren zeventig werd hij wereldbekend door spectaculaire ontwerpen voor sieraden.

 

www.gijsbakker.com               Wikipedia

 

 

 

                    

 

 

 

 

                          

 

 

 

 


 

Ir. Jakoba Mulderplein

 

Foto’s: februari 2007 en juni 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum

 

Monumenten in Amsterdam: Monumenten