Gevallen Makkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument ‘Aan onze gevallen makkers’ door Hildo Krop, 1947

 

 

Op het voetstuk staat:

 

Aan onze gevallen makkers

1940 - 1945

 

OP DEZE PLEK ZIJN OP 6 JANUARI 1945

VIJF NEDERLANDERS AAN HET DUITSCHE SCHRIKBEWIND

TEN OFFER GEVALLEN UIT WRAAK VOOR EEN DAAD

VAN VOORBEELDIGE VADERLANDSLIEFDE

WELKE OP DEZELFDE PLAATS WAS VOLBRACHT'

 

 

 

 

Onder: kranslegging in 1945, de kogelgaten zijn gemarkeerd (Foto: Beeldbank Amsterdam)

 

 

 

                  

 

 

Repressaille

 

Het gebouw aan de Marnixstraat 404, vlak om de hoek van de Stadsschouwburg aan het Leidseplein, begon zijn bestaan in de eerste helft van de twintigste eeuw als Spieghelschool. Tot het als schoolgebouw werd afgekeurd en alleen nog dienst deed als opslagruimte. Tijdens de bezetting bood het pand onderdak aan de administratie van de Arbeitseinsatz, de gedwongen tewerkstelling in Duitsland.

 

Het bronzen beeldje en een plaquette aan de buitenmuur herinneren aan de brandbomaanslag die hier 4 januari 1945 door een verzetsgroep werd gepleegd om de administratie te vernietigen. Het pand brandde gedeeltelijk af. ,,Wij juichen dit initiatief van de verzetsbeweging van harte toe'', schreef het illegale blad De Nieuwe Amsterdammer, nog niet wetend dat er vervolgens vijf mannen voor de deur zouden worden gefusilleerd als represaille.

 

 

 

          

 

                         1945: kransen op de plek waar de vijf zijn gefusilleerd

                                                           en de onthulling van het monument in 1947 (Foto’s: Beeldbank Amsterdam)

 

 

                  

 

 

 

Molest

 

September 1967 verdween het beeldje. Hildo Krop was nog in bezit van de mal en goot een nieuw exemplaar dat 4 mei 1968 werd onthuld. Curieus genoeg werd het oorspronkelijke beeldje in 1970 na een anonieme tip teruggevonden, het lag in de struiken in het Vondelpark.

 

De patina van het beeldje was voorheen zwart (zie de site Oorlogsmonumenten), in 2006 was het groen.

 

 

 

 

 

 


 

Oorlogsmonument Marnixstraat 404 tijdelijk verwijderd

 

Persbericht 16 november 2006:

 

“In verband met de sloop en herbouwplannen van de Nieuwe de la Mar Theaters moet het oorlogsmonument voor vijf gefusilleerde verzetsstrijders tijdelijk worden verwijderd. Het monument zal op vrijdag 17 november samen met zijn sokkel worden weggehaald en worden opgeslagen. Over drie jaar, wanneer de gevel is herbouwd, zal het monument worden herplaatst op de oorspronkelijke plaats.“

 

Na vier jaar is het monument weer teruggekeerd. Het is schoongemaakt, de tekst is met zwart zichtbaarder gemaakt. De patina van het beeldje is nu bruin.

 

 

 

 

 

 


 

Hildebrand Lucien Krop (1884-1970)

 

Krop was feitelijk van 1916 tot aan zijn dood stadsbeeldhouwer van Amsterdam, officieel werd de titel hem in 1956 als eerbetoon toegekend. Toen Krop een keer met Zadkine door Amsterdam liep, waar ondertussen veel van zijn beelden stonden, riep deze uit: 'Nom de Dieu, tu dois être millionnaire'.

 

Krop was een veelzijdig kunstenaar. Op een meubelfabriek leerde hij houtsnijden en van John Rädecker leerde hij steenhakken. Hij werkte ook als keramist. Krop maakte geen onderscheid tussen vrij en gebonden werk, maar zijn visie op kunst was wel onlosmakelijk verbonden met zijn kijk op de samenleving: ''Zodra je je op het terrein van de kunst beweegt, zeg ik gemeenschap.''

 

Info Hildo Krop            Krop in Amsterdam             Wikipedia

 

 

 

 

 

 


 

Marnixstraat 404

 

Foto’s: juli 2006 en mei 2011

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum

 

Monumenten in Amsterdam: WO II

 

Amsterdam: Hildo Krop