Kardinaal van Rossum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardinaal van Rossum door Gerard Hoppen, 1928

 

 

Internationaal Eucharistisch Congres in Amsterdam

 

Het Internationaal Eucharistisch Congres is een bijeenkomst van katholieken, geestelijken en leken. Het congres heeft als doel het aanbidden van de Heilige Eucharistie en de transsubstantiatie. Transsubstantiatie is de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus, die volgens de katholieke leer tijdens de eucharistieviering of mis plaatsvindt. Een andere omschrijving: Het doel van een eucharistisch congres is de massale aanbidding van Christus' aanwezigheid in het altaarsacrament en de verdieping van het geloof in de Maaltijd des Heren. Een derde formulering: De aanwezigen staan stil bij het katholieke dogma dat Jezus daadwerkelijk aanwezig is bij het uitdelen van brood (hosti) en wijn.

 

Het 27e congres werd in 1924 in Amsterdam gehouden en was een hoogtepunt in het Rijke Roomsche Leven in Nederland. Op Marktplaats worden veelvuldig memorabilia als gedenkbordjes, kaarten, albums e.d. aangeboden. De congressen worden nog steeds gehouden, het 49e congres vond in 2008 plaats in Quebec, Canada. Het eerste internationale congres was in Lille in 1881.

 

Afgezant van de paus

 

Kardinaal Van Rossum bezocht het congres als pauselijk legaat of gezant van de paus. Ter herinnering is in het Begijnhof in 1928 een monument onthuld. Het oorspronkelijke monument had een brede sokkel met in het midden de buste van de kardinaal, geflankeerd door reliëfs van Augustinus Josephus Callier, bisschop van Haarlem en van Thomas Louis Heylen, bisschop van Namen en voorzitter van het Congres.

 

 

 

                                                               

 

                                                                    foto: Beeldbank Amsterdam

 

Demontage

 

Het monument stond opgesteld op de hoek van het kleine bleekveld met het front naar de uitgang aan het Spui. Het geheel was ontworpen door de architect  J.T.A.M. Kuijt (1884-1944), zowel de buste als de reliëfs werden gemaakt door beeldhouwer Gerard Hoppen.

 

Het monument is in 1960 verwijderd, een jaar na de dood van de beeldhouwer. Alleen de buste van de kardinaal is herplaatst in de tuin van de pastorie.

 

 

 

                            

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 


 

Willem Marinus van Rossum (1854-1932)

 

Van Rossum trad toe tot de Redemptoristen in 1873. De religieuze congregatie van de Redemptoristen heeft als doel te evangeliseren onder ‘de meest verlatenen’. In 1832 kwam de congregatie naar Nederland en vestigde zich in Wittem, Limburg. Vanuit Nederland werden missies gestuurd naar Suriname en Brazilië.

 

(NB: De Redemptoristen hadden bij hun klooster in Wittem een bijzondere watermolen: het waterrad dat een pomp in werking stelde, voorzag de kloostergemeenschap van vers beekwater, belangrijk voor het doorspoelen van de toiletten en het brouwen van bier).

 

Carričre

 

Van Rossum maakte carričre binnen de congregatie van priester, naar docent, professor, studieprefect en rector. Van 1895 tot 1911 verbleef hij in Rome. In dat laatste jaar volgde benoeming tot kardinaal-diaken., in 1915 werd Van Rossum kardinaal-priester, in 1918 kardinaal-prefect. Van 1918 tot zijn dood was de prelaat  hoofd van de 'Propaganda Fide', de afdeling Missiezaken in het Vaticaan.

 

Op reis in 1932 werd de kardinaal ziek en overleed in Maastricht, hij werd begraven in de kloosterkerk van de redemptoristen in Wittem. Daar bevinden zich nog twee beelden van hem (een praalgrafmonument en een  borstbeeld) en ook op het Kardinaal van Rossumplein in Den Bosch staat een standbeeld.

 

 

        Info Van Rossum

               

 

 

 

 


 

Gerard Hoppen (1885-1959)

 

 

Wikipedia

 

 

Tijdschrif De Prins schrijft begin vorige eeuw over Gerard Hoppe.

 

 

Uit De Prins  van 5 september 1925

bij de foto links:

 

“Tijdens het verblijf van Kardinaal Van Rossum hier te lande, heeft de beeldhouwer Gerard Hoppe het voorrecht gehad bovenstaande buste van den Kerkvorst naar het leven te mogen boetseeren.

 

Binnenkort zal het beeld door het R.K. pers- en propaganda-comité van het Eucharistisch Congres, aan het gesticht te Wittem (L.), waarvan de Kardinaal een der oprichters is, met groot ceremonieel worden overgedragen en in de bibliotheek aldaar worden geplaatst.”

 

 

 

Een fotobijschrift uit De Prins van 22 maart 1924: De zeer begaafde Gooische beeldhouwer Gerard Hoppe in zijn atelier aan den arbeid. Deze kunstenaar werd 7 april 1885 te Rotterdam geboren en studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Hij verwierf in 1914 den “Prix de Rome” en is Voorzitter van den Nederlandschen Kring van Beeldhouwers. Zijn artistieke bewerking van de ruwe materie, de sprekende gelijkenis der figuren die hij creëert, deden hem een uitstekenden naam onder de beeldende kunstenaars verwerven.

 

 

 

 

                   

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

 

 

          

 

                 1938

 

 

       

 

                1924   Internationaal Eucharistisch Congres in Amsterdam onder voorzitterschap van Mgr Heylen, bisschop van Namen

 

 

                              

 

 

 

          

 

                 Het Stadion is niet uitverkocht

 

 

 


 

Begijnhof

 

Foto’s: april en juli 2010

 

 

 

Startpagina buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum