Leprozen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leprozen door Henri van Haaren, ca 1975

 

 

Ontwerp en uitvoering

 

De Leprozenpoort vormde de toegang tot de binnenplaats van het Leprozen- of Lazarushuis. Het poortje dateert uit het begin van de 17de eeuw, waarschijnlijk uit 1609 toen het Leprozenhuis werd vernieuwd, en komt zeer waarschijnlijk uit de werkplaats van Hendrick de Keyser. Het toont verwantschap met het Zuiderkerkhofpoortje, dat er niet ver vandaan staat en toegeschreven wordt aan Nicholas Stone. Mogelijk is ook het Leprozenpoortje ontworpen door Stone.

 

Afbraak en opbouw

 

De poort stond op de plek waar nu het Mr. Visserplein ligt. Toen het Leprozenhuis omstreeks 1860 werd afgebroken bouwde men daar een politiebureau en een laboratorium, maar de poort, uitkomend in de Lazarussteeg, bleef behouden. Dat duurde tot de IJtunneltoegang werd aangelegd en de bebouwing aan weerszijde van de Lazarussteeg onder de slopershamer viel. De brokken van de Leprozenpoort werden opgeslagen voor een mogelijke reconstructie elders.

 

De Leprozenpoort staat er weer sinds de jaren 70, op een paar honderd meter afstand van de oorspronkelijke plek. Het is een natuurstenen poort met blokwerk op de pilasters en de rondboog. In het hoge fronton, dat afgesloten wordt door het wapen van Amsterdam met de keizerskroon, staan twee nissen. In elke nis staat een reliëf, een melaatse man en vrouw.

 

Reconstructie

 

De oorspronkelijke reliëfs waren uitgevoerd in Udelfanger zandsteen, een fijnkorrelige zachte steensoort die zich gemakkelijk laat bewerken, maar onvoldoende weervast is. De reliëfs waren zo verweerd dat alleen nog een globale vorm te zien was. Van dat gegeven uitgaande heeft de beeldhouwer Henri C.F. van Haaren de twee nieuwe beelden gehakt.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Henri van Haaren  (1917  )

 

Henry Cornelis François van Haaren was tijdgenoot van Dirk Bus en leermeester van o.a. Kees Verkade. Geboren in Leeuwarden, midden jaren negentig wonend in Amsterdam.

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

                                                                          

 

                                                                               begin vorige eeuw, de man heeft zijn gezicht verloren

 

 

 


 

St Antoniessluis / St Antoniesluis

 

Sint Antonie is de heilige Sint Antonius; de naam van de sluis wordt geschreven als St. Antoniessluis (de sluis van St Antonie) of als St. Antoniesluis (de sluis met de naam St. Antonie). De dubbele schrijfwijze komt ook voor bij de St. Antonie(s)breestraat. Afgaand op de hits in Google (juni 2010) is er een voorkeur voor Antoniesluis (7.670 hits) t.o.v Antoniessluis (1.240 hits), maar een voorkeur voor Antoniesbreestraat (36.900 hits) boven Antoniebreestraat (10.400 hits).

 

 

Foto’s: juli 2006 en 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum