Waterloo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterloo door Sandberg, 1976

 

 

 

Kunstwerken bedreigd, de letters zouden uit de tijd zijn

 

In 2011 wordt de metrolijn Amsterdam CS – Amstelstation opgeknapt en daarmee dreigen kunstwerken in de ondergrondse stations te verdwijnen, ook de letters van Sandberg. De architecten van bureau GroupA willen het verleden wissen. Ze laat weten dat veel van de kunst in de stations zal moeten verdwijnen, omdat die niet zou passen bij de moderne uitstraling die het bureau nastreeft. Terug naar het ‘brutalisme’ van het oorspronkelijke ontwerp willen de architecten, terug naar het ruwe beton.

 

De Bond Heemschut wijst erop dat de kunstenaars hun werk op de beoogde locatie hebben afgestemd. “Het werk was voor die plaats bedoeld. Vandaar dat wij er zo aan hechten dat dit jonge erfgoed terug zal keren. Wij vinden dat dit in principe voor het gehele project moet gelden en dus voor alle kunstwerken die in de stations van de Oostlijn hangen. Als om veiligheidsredenen geen andere mogelijkheid rest dan een kunstwerk verwijderen, willen we dat dat elders in het station wordt herplaatst.”

 

 

 

 


 

Willem Sandberg 1897-1984

 

Sandberg was directeur van het Amsterdamse Stedelijk Museum van 1945 tot 1962. De typograaf Sandberg bleef een man van de letters; in inhoud en vooral in vorm. Zelf kon hij nogal nonchalant over z'n beweegredenen doen: ik ben geen typograaf; ik heb ooit zes weken letters gezet bij een drukkerij, ik wilde schilder worden maar was na zes maanden weg bij de academie, toen ik 30 was werd ik ontwerper omdat iemand een kalender nodig had, toen ik 40 was werd ik museumman omdat een directeur een assistent nodig had.

 

De aan soberheid grenzende eenvoud van denken en handelen was niet gespeeld, en had al helemaal niet met valse bescheidenheid van doen. Sandberg verlangde daarentegen helderheid, frisheid en openheid. Op verschillende Amsterdamse plekken valt dat nog dagelijks te zien: in het metrostation Waterlooplein, waar hij etagehoog zijn scheurletters in blauw en rood

W A T E R L O O  liet aanbrengen.

 

 

 


 

metrostation Waterlooplein

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum