Fortuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortuna door Hildo Krop, 1948

 

 

Fortuna onfortuinlijk

 

Het beeld werd in 1948 op de sluitmuur van het Rokin geplaatst. Met deze opdracht sprak de gemeente na de oorlog haar dank en erkenning uit voor het vele werk dat de beeldhouwer voor de stad had verricht. In 1972 werd het ruiterstandbeeld van Koningin Wilhelmina van Theresia van der Pant geplaatst en de wallekant vernieuwd. Fortuna verhuisde naar de brug bij de Munttoren.

 

Op een gegeven moment onttrok een kraam het beeld uit het zicht, waardoor in 1989 het beeld onopgemerkt van het voetstuk kon worden gezaagd. Gelukkig (Fortuna, what ’s in a name) werd het beeld na enige tijd teruggevonden in België. Aan de overzijde van de oorspronkelijke plaats op muntbrug kreeg het een nieuwe plek en een royaler voetstuk.

 

(vrij naar het Amsterdams beeldenboek, 1996)

 

Toen de diefstal in 1989 gemeld werd, ging het hoofd onderhoud bruggen Hans Stoovelaar kijken: “Inderdaad, weg. Het was keurig gedaan overigens, het beeld zat op een plaat vastgeschroefd en die schroeven lagen er nog.” Hij deed aangifte van diefstal bij de politie. In de zomer van dat jaar kreeg de dienst een telefoontje dat het beeld gesignaleerd was bij een Brusselse antiquair. Stoovelaar en zijn collega Bart Lakemond besloten de zaak maar voortvarend aan te pakken. Lakemond stapte in zijn Lada, reed naar Brussel, deed het beeld in zijn achterbak en was dezelfde dag weer thuis. Stoovelaar: “Nee, naturlijk hebben we geen cent betaald. Die antiquair zei van niks te weten, maar hij zat duidelijk fout.”

 

(citaat uit het Parool, 26 april 2010)

 

 

 

                                                        

 

 

Geluk en toeval

 

Fortuna is de Romeinse godin van het geluk en toeval, dat laatste kan ook ongeluk betekenen. Ze staat in dit geval op een hemelbol, de godin wordt ook wel afgebeeld op een gevleugeld rad, het rad van fortuin. Andere attributen kunnen een roer en een hoorn des overvloeds zijn. Hildo Krop heeft haar uitgebeeld met een sluier waarmee de wind haar voort blaast, ook een veel gebruikte verbeelding. Soms is ze geblinddoekt, om aan te geven dat er meer sprake is van toeval dan van een onverbiddelijk lot.

 

 


 

Hildebrand Lucien Krop  (1884-1970)

 

Krop was feitelijk van 1916 tot aan zijn dood stadsbeeldhouwer van Amsterdam, officieel werd de titel hem in 1956 als eerbetoon toegekend. Toen Krop een keer met Zadkine door Amsterdam liep, waar ondertussen veel van zijn beelden stonden, riep deze uit: 'Nom de Dieu, tu dois être millionnaire'.

 

Krop was een veelzijdig kunstenaar. Op een meubelfabriek leerde hij houtsnijden en van John Rädecker leerde hij steenhakken. Hij werkte ook als keramist. Krop maakte geen onderscheid tussen vrij en gebonden werk, maar zijn visie op kunst was wel onlosmakelijk verbonden met zijn kijk op de samenleving: ''Zodra je je op het terrein van de kunst beweegt, zeg ik gemeenschap.''

 

Info Hildo Krop            Krop in Amsterdam             Wikipedia

 

 

                 

 

                              april 2010

 

 

                         

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

                                   

 

                                             Fortuna op haar eerste standplaats op het Rokin. Op het uiteinde van de muur op de brug is in het

                                             midden van de foto de bal met het beeld te ontwaren.

 

 

 


 

Muntplein / Muntbrug, Amsterdam Centrum

 

Foto’s: april 2006 en 2010

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum

 

Amsterdam: Hildo Krop