Monument voor A. Winkler Prins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument voor A. Winkler Prins  door André Volten, 1970

 

 

Ter herinnering aan Anthony Winkler Prins 1817 / 1908, grondlegger van de Nederlandse encyclopedie.

Aangeboden aan de stad Amsterdam door uitgeverij Elsevier op 9 oktober 1970 ter gelegenheid van honderd jaar Winkler Prins encyclopediën. In de volksmond heet het beeld ‘de knakenpaal’ omdat het kunstwerk op een stapeling munten lijkt. In het pre-euro-tijdperk was knaak een bijnaam van de rijksdaalder, het twee-en-een-half guldenstuk.

 

Klimrek

 

(….)  Het Monument voor A. Winkler Prins van André Volten in het parkje van het Frederik Hendrikplein in Amsterdam moest worden aangepast omdat kinderen dachten dat deze toren met opgestapelde geldstukken een klimrek was. Toen bleek dat kinderen er steeds vanaf vielen, werd de ruimte tussen een aantal schijven dichtgemaakt.

 

(naar de Volkskrant 20 april 2000)

 

 

                                                       

 

                                                                      informatieplaat in het wegdek

 

 

 

                               2006

 

 


 

André Volten (1925-2002)

 

Schilder vanaf 1946, beeldhouwer vanaf 1953. Volten maakt zich de techniek eigen op de scheepswerf van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij in Noord (NDSM). Van 1954 tot 1957 werkte hij daar als lasser, maar als er tijd was ging hij voor zichzelf experimenteren op de scheepswerf. Volten vestigde zich in 1950 in het industriegebied Buiksloterham, aan de Asterdwarsweg, waar hij tot zijn dood woonde en werkte.

 

 

2010, de lantaarnpalen zijn in de tussenliggende jaren vernieuwd, of misschien is veroud een beter woord

 

 

 

André Volten ontwikkelde zich in de jaren vijftig van een abstracte schilder tot een beeldhouwer, die gebruik maakte van geometrische vormen om tot constructivistische sculpturen te komen. Revolutionair, zeker voor Nederland, was Voltens vroege gebruik van ’niet-kunstzinnige’ industriële producten zoals ijzeren profielbalken, waaruit hij fragmenten sneed die hij tot open grote constructies laste.

 

 

 

 

Hij behoorde in 1954 tot de oprichters van de Liga Nieuwe Beelden die als doel had, door samenwerking tussen beeldend kunstenaars en architecten, te komen tot een verbetering van de kwaliteit van het leven. André Volten heeft zeer veel kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd. Hij droeg met zijn werk in belangrijke mate bij aan de integratie van beeldende kunst in de gebouwde omgeving. Voor zijn werk kreeg hij in 1996 de Oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.

 

 

 

 

 

Begin 2002 kreeg André de opdracht om een beeld te vervaardigen ter gelegenheid van het huwelijk tussen Prins Willem-Alexander en Máxima voor de tuin van het echtpaar. Dit beeld is niet meer klaargekomen, hij overleed september 2002.

 

 

 

 

 

 


 

Frederiksplein, Amsterdam Centrum

 

Foto’s: februari 2006 en mei 2010

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum

 

Monumenten in Amsterdam: Monumenten

 

André Volten in Amsterdam