gat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onbekend door Hein Mader, 1982

 

Met name rond de Dam zijn in de loop der eeuwen grote veranderingen in de ruimtelijke/ stedenbouwkundige structuur opgetreden. Door sloop van gebouwen en aanplempingen van de rivier werd het plein in verschillende periodes steeds vergroot. Ook de dempingen van de waterwegen hebben grote veranderingen in het stadsbeeld teweeg gebracht. De verbeterde bereikbaarheid over land en de bouw van het Centraal Station aan het eind van de 19e eeuw hebben in het plangebied geleid tot een proces van schaalvergroting en functiescheiding in de bebouwing.

 

Schaalvergroting vond plaats in de vorm van het samenvoegen van percelen in combinatie met een hogere bouwhoogte. In de loop der tijd zijn daarbij (delen van) stegen overbouwd of opgeheven. Voorbeelden hiervan zijn het gedeeltelijk dichtbouwen van de Ramskooi en de Kromme Elleboogsteeg en het opheffen van een oorspronkelijk diagonaal gerichte steeg ten zuiden van de huidige Beurspassage. Met de bouw van Rokin Plaza in de jaren tachtig is de Papenbroeksteeg overbouwd en omgevormd tot pleintje.

 

 

 

 

 

 

                               Zomer 2010 oogt het pleintje verpauperd. Er staan nog maar enkele fietsen, de bedrijfsruimten

                               rondom ogen allen verlaten. Het Rokin Plaza blijkt sinds 2007 inderdaad leeg te staan.

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                    

 

 

 

 


 

Hein Mader (1925-2011)

 

Wikipedia

 

 

 


 

Papenbroeksteeg, Amsterdam Centrum

 

Foto’s: maart 2006, september 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Centrum

 

Buitenbeelden in Amsterdam:  Abstractie in beeld