Staalplastiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staalplastiek van Hans Ydo, 1971

 

 

Figuratie

 

De staalplastiek aan het Buikslotermeerplein heet gewoon Staalplastiek. Het beeld - van Hans IJdo, uit 1971 - heeft inmiddels concurrentie, maar dat is geen punt: ''Het figureert,'' aldus het Amsterdams Fonds voor de Kunst, ''prominent in de omgeving van het nieuwe werk van Barbara Broekman.'' De sokkel heeft in de loop der tijd schade opgelopen en voor restauratie is 9095 gulden uitgetrokken.

 

(uit het Parool, 30 december 1997)

 

 

Doordacht concept

 

“Dit plastiek is een typische exponent van in de jaren zeventig gebezigde kunstopvattingen. In die periode was er de tendens om kunstwerken te beschouwen als de logische manifestatie van een doordacht concept. Daarnaast kreeg toen de relatie tussen kunstwerk en omgeving speciale aandacht: kunstwerken fungeerden ook als objecten waarlangs bepaalde zichtlijnen richting kregen. De staalplastiek markeerde destijds de rand van het toenmalige winkelcntrum en vormde aldus een begin- en eindpunt.

 

Het conceptuele karakter van de staalplastiek komt tot uitdrukking in de vorm van de kolommen. De gedraaide kolommen roepen een zekere spanning op, maar overschrijden de grenzen van de vorm niet. Behalve dat de zuil een bepaalde kunstopvatting vertegenwoordigt, is zij onbedoeld tevens het symbool van de wijze waarop het moderne wordt ingehaald door het nieuwe.”

 

(uit: Kunstfietsroute Noord, stadsdeel Amsterdam-Noord, 2002)

 

 

 

                       

 

 

 Hans Ydo (1928-1987)

 

Johannes Hendrik IJdo volgde van 1947 tot 1951 de opleiding beeldhouwen aan de Rijksakademie te Amsterdam. Twee jaar later ontving hij de gouden medaille van de Prix de Rome. Uit ‘de Tijd’, oktober 1953:

 

 

            

 

De jury bestaande uit Mari Andriessen, L.H. Sondaar, H.M. Wezelaar en prof. P.S. Esser, was verrast over de verscheidenheid van de uitbeelding en de kwaliteit van het werk. Het bekroonde beeld, ogenschijnlijk het minst spectaculair, oefende door de louter plastische elementen een dusdanige aantrekkingskracht op de jury uit, dat het met algemene stemmen verkozen werd.

Het stelt een gebukte vrouw voor die het koren maait. Geen enkele coquetterie ontsiert het werk en de begaafdheid van de maker had hem behoed voor conventionalisme, dat voor de hand lag, aldus het jury-rapport.

 

 

 

 

             

 

 

                       

 

 

 

 


 

Buikslotermeerplein, Amsterdam Noord

 

Foto’s: maart 2006, mei en juli 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Noord

 

Buitenbeelden in Amsterdam: Abstractie in beeld