Politiehond Albert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedenkteken voor de Politiehond Albert,1924

 

 

Speurhond

 

De Tervuerense herder Albert (1915/16-1923), ofwel ‘Ab’ of ‘Appie’, was de hond van hoofdagent Jacob Water. Hij kreeg hem ‘als een dotje poetskatoen’ van een kantonrechter uit Bergen, Friesland. De hond had speurderskwaliteiten en werd soms ingezet bij politie-onderzoeken, dankzij de hond werd een aantal zaken opgelost. Een voorbeeld is de moord op de directeur van de zuivelfabriek te St. Oedenrode.

 

 

De roofmoord op de directeur van de zuivelfabriek

 

In 1919 werd de directeur met opengesneden keel naast zijn opengebroken brandkast gevonden. De man had zich niet zonder slag of stoot overgegeven, er waren sporen van een gevecht. Een doek met bloed en een stuk scheermes lagen naast het lichaam. Getuigen hadden twee mannen op de stoomtram naar den Bosch zien stappen en één van de twee was aan handen en gezicht gewond. De twee werden in Amsterdam opgepakt, maar ontkenden betrokkenheid.

 

 

Speurhond Albert werd ingezet. De hoeden van de verdachten werden neergelegd tussen een aantal andere hoeden en petten. Albert kreeg het stuk scheermes te ruiken en moest toen proberen een match te vinden met een van de hoofddeksels. Feilloos pakte hij uit de hoop de hoed van de verdachte.

 

Door het succes van Appie en andere particuliere honden, werd in 1921 een hondenbrigade opgericht in Amsterdam.

 

                

  

 

      Albert, een foto van het Nederlands Politie-museum

 

 

                               

 

                                                                                                                  Algemeen Handelsblad 22-6-1919

 

 

 

 

Hondentrouw

 

De Tervuerense herder staat bekend om zijn aanhankelijkheid en Albert was geen uitzondering. In 1923 moest zijn baas opgenomen worden in het ziekenhuis, Albert kreeg het te kwaad en stierf van heimwee.

 

 

Op de plek in het Oosterpark waar de hoofdagent voor het eerst trainde met zijn hond, is een gedenkteken opgericht. Uit de Provinciale NH Courant van 11 juni 1924:

 

De dood van den politiehond Albert, die in Maart het vorig jaar, toen zijn meester, de beambte Water, in het Burgerziekenhuis te Amsterdam verpleegd werd van heimwee stierf, was aanleiding, dat een commissie pogingen in het werk stelde, om een blijvend gedenkteeken voor het ongetwijfeld intelligente dier op te richten. Het kostte heel wat moeite een fonds bijeen te brengen aldus de ‘Tel’, daar verschillende eigenaars van honden niet al te scheutig bleken te zijn. Tenslotte kwam het er toch van en Zaterdagmiddag had in een stil hoekje van het Oosterpark de onthulling van een gedenkteeken plaats. Dit plekje is achter de melk- en limonadekiosk gelegen en hier is het, dat Albert voor het eerst door zijn baas in het speuren werd geoefend.

 

 

 

   Een krantenfoto uit juni 1924 laat een iets ander dan het

   huidige monument zien, in 1926 werd de marmeren plaat

   gestolen en in 1959 werd het monument vernield.

 

 

André Aukes uit Amsterdam mailt dat zijn grootvader Auke Aukes destijds voor de spoorwegpolitie honden africhtte. In de familie gaat het verhaal dat hij ook Albert afgericht heeft, maar of dat ook daadwerkelijk het geval is, weet men niet. In de nalatenschap van Auke Aukes werd bovenstaande foto gevonden.

 

 

 

               

                                      Het Volk, 8 april 1926

 

 

 

 

 

 

 


 

Op het gedenkteken, onderaan, staat gebeiteld:

 

                              “De Zuil”        Leidschepl.14

 

De Zuil is de steenhouwerij waar het monument gemaakt is. De gedenkplaat was oorspronkelijk van marmer. De plaat werd in 1926 gestolen, het monument in 1959 vernield.

 

 

 

 

                                                                  advertentie uit 1928

 

           

 

                                       Het Vrije Volk  29-9-1959

 

 

 

                         

 

                                                   door de regen is het contrast in tinten niet zichtbaar

 

 

 


 

Oosterpark, Amsterdam

 

Foto’s: juni 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Oost