Vrouwfiguur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwfiguur door Else Ringnalda, 1986

dubbelbeeld: met bronsobject van Norman Dilworth

 

De naaktheid van de vrouw raakt de buurtbewoners: in de winter krijgt het beeld een sjaal om of een muts op.

 

 

Het (voormalige) stadsdeel Westerpark schrijft over dit beeld:

 

De opdracht voor een figuratief beeld en een niet-figuratief object kwam voort uit het Structuurplan beeldende kunst Westerpark/Overbrakerpolders, van Aart Wevers uit 1985. De combinatie van twee beelden was gesitueerd in het oude park aan de Haarlemmervaart.

 

Aan twee tweetallen kunstenaars werd een ontwerp gevraagd. Beide ontwerpen ontvingen grote waardering, waarna de eerste (van Tolman en Pallesen) voor het park werd gekozen. Het tweede ontwerp van Rignalda en Dilworth is op het Van Oldenbarneveldtplein gerealiseerd.

 

De bronzen vrouw van Else Rignalda 'kijkt' naar het object van Dilworth. De fragiele, meisjesachtige figuur is verfijnd, is klassiek in de traditie van de beeldhouwkunst, en modern in de zin van eigentijds.

Rignalda appelleert in haar werk naar de 'homo ludens'. De spelende mens, zoals die door beeldend kunstenaar Constant in de jaren vijftig werd voorgesteld in zijn New Babylon project: de creatieve nomadische mens die in de arbeidsloze maatschappij van de toekomst de leefomgeving en cultuur vorm geeft.

 

 

 

De kern van het werk van Norman Dilworth is de aandacht voor geometrische en natuurlijke verhoudingen. Dilworth is ook geļnspireerd door Piet Mondriaan. Waar bij Mondriaan de natuur een belangrijk uitgangspunt was om tot abstractie te komen, zo is bij Dilworth het natuurlijke groeiproces een belangrijk conceptueel referentiepunt voor zijn sculpturen en papierwerken. Voor werken in de openbare ruimte gaat hij bewust op zoek naar aansluiting met de beleving van de mensen erom heen.

 

 

 

 

 

 

 


 

Else Rignalda (1958)

 

Iets maken waarin ze zichzelf overtreft is haar drijfveer, de Homo ludens (spelende mens) haar inspiratiebron. Zij probeert het innerlijk en uiterlijk van de Homo ludens te verbeelden. Haar spelende mensen zijn gelijkwaardig, ongeacht geslacht, geloof, ras of geaardheid. Het zijn individuen met een onafhankelijke creatieve geest. De bronzen beelden stralen een grote innerlijke vrijheid uit en bezitten een argeloze erotiek.

 

Rignalda heeft ook Flipje gemaakt, het beeld van een fruitmannetje in de jam-stad Tiel.

 

www.elseringnalda.nl

 

Wikipedia

 

 

 

 

 

Norman Dilworth (1931)

 

Norman Dilworth, geboren in 1931 in Engeland, heeft lange tijd in Amsterdam gewoond en gewerkt. Hij volgde zijn opleiding aan de School of Art in Wigan en aan de Slade School of Art in London. Daar trad hij in 1970 toe tot de kring van concreet en systematisch werkende kunstenaars. Dilworth werd op latere leeftijd ook geļnspireerd door Piet Mondriaan. Waar bij Mondriaan de natuur een belangrijk uitgangspunt was om tot abstractie te komen, zo is bij Dilworth het natuurlijke groeiproces een belangrijk conceptueel referentiepunt voor zijn sculpturen en papierwerken.

 

Wikipedia

 

 

                       

 

 

 

 


 

Nassaukade / van Oldenbarneveldplein

 

Foto: juli 2006 en 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam West