Overhaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhaal door Hildo Krop, 1949

 

 

Twee mannen trekken met behulp van een rad een schuit omhoog op de Overtoomse Sluis. Vroeger had het water in de polder een veel lager peil dan het binnenwater van de stad. Met een overtoom of overhaal werden de schuiten over de waterwering of waterscheiding heengetrokken.

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Opening Overtoomsesluis

 

Het Handelsblad deed 19 september 1949 verslag van de feestelijkheden:

 

Zaterdag is de nieuwe brug aan het einde van de Overtoom in Amsterdam-West in gebruik genomen. Men had zich voorgenomen deze opening van “De Overtoomse Sluis” recht feestelijk te doen geschieden, maar de gulle opening van de sluizen des hemels heeft veel in het water doen vallen. In snelle opeenvolging kletterden de buien neer op de duizenden toeschouwers, die zich aan het einde van de Overtoom, in de Surinamestraat en op het Surinameplein hadden opgesteld om maar niets van de gebeurtenissen te missen en telkens vluchtte men weer naar portieken en arcaden of wachtte gelaten in plastic-jas of onder parapluie op droger ogenblikken.

 

(..) Midden over de brug was een rose lint gespannen; omstuwd door genodigden begaf de burgemeester er zich heen. Eerst sprak de voorzitter van het feestcomité, de heer H. van Stijn, een enkel woord, vervolgens hield de burgemeester een toespraak, waarin hij zijn vreugde uitte over de ontzaglijke belangstelling, die de opening van de nieuwe brug heeft opgewekt. Hij huldigde allen van hoog tot laag, die aan de totstandkoming hebben medegewerkt, feliciteerde de brugwachters, die nu over een vorstelijk verblijf beschikken.

 

(…) Onder het nauwlettend oog van een batterij geknielde persfotografen en nadat een kinderkoortje had gezongen “In naam van Oranje! “ knipte mr. d’Ailly, terwijl grote regendroppels velen, het lint door met een schaar, die Liesje van Stijn hem op een kussentje had gepresenteerd. De stroom van genodigden ging over de brug om een enkel ogenblik later alle gereserveerdheid te laten schieten teneinde een hoosbui te ontvluchten aan boord van een boot die ter ere van het feest in de Schinkel lag.

 

 

 


 

Oude doos

 

 

                        

 

                                  ca 1906, een prentbriefkaart met een overhaal in Amsterdam, Baarsjes

 

 

                                       

 

 


 

Hildebrand Lucien Krop (1884-1970)

 

 

Info Hildo Krop

 

 


 

Overtoomse sluis,  brug 199, Amsterdam West

 

 

Foto’s:  februari 2008

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam West

 

Amsterdam: Hildo Krop