Troost en Herinnering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troost en Herinnering door Hildo Krop, 1930

 

 

 

 

 

 

Begrafenisaula

 

Het Pathologisch Anatomisch Laboratorium op het Wilhelmina Gasthuisterrein werd gebouwd in 1927. Hildo Krop was verantwoordelijk voor de decoratie. Aan de kant van de Nicolaas Beetsstraat was een mortuarium gesitueerd en de beelden ‘Troost’ en ‘Herinnering’ heeft hij daarop afgestemd.

 

Het beeld ‘Troost’ was in de loop der jaren verweerd, en de hoofden eraf geslagen. In 2002 is een replica geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  afscheidsgebaar

 

 

Zwaluwen, rust en energie

 

Aan de andere kant van het gebouw, is een ingang gesitueerd op het WG-terrein. Aan de linkerkant van de luifel staat een tufstenen decoratie van Krop op een gemetselde zuil, voorstellende een toorts met een vlucht zwaluwen. Aan de zijkant van de toegangsdeuren bevinden zich twee tufstenen versieringen, voorstellende een vrouw met gebogen hoofd steunend op hand, maansikkel en sterren (het symbool van rust) en aan de andere zijde een mannenkop en stralende zon (symbool van energie).

 

 

 

 

 

 

                                           

            

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                               

 

                                              ca 1930

 

 

 


 

Hildebrand Lucien Krop (1884-1970)

 

Krop was feitelijk van 1916 tot aan zijn dood stadsbeeldhouwer van Amsterdam, officieel werd de titel hem in 1956 als eerbetoon toegekend. Toen Krop een keer met Zadkine door Amsterdam liep, waar ondertussen veel van zijn beelden stonden, riep deze uit: 'Nom de Dieu, tu dois être millionnaire'.

 

Krop was een veelzijdig kunstenaar. Op een meubelfabriek leerde hij houtsnijden en van John Rädecker leerde hij steenhakken. Hij werkte ook als keramist. Krop maakte geen onderscheid tussen vrij en gebonden werk, maar zijn visie op kunst was wel onlosmakelijk verbonden met zijn kijk op de samenleving: ''Zodra je je op het terrein van de kunst beweegt, zeg ik gemeenschap.''

 

Info Hildo Krop            Krop in Amsterdam             Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nicolaas Beetsstraat, WG terrein, Amsterdam West

 

Foto’s: maart 2012

 

 

Startpagina

 

Buitenbeelden in Amsterdam West