Aan een roosje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muurschildering: het gedicht "Aan een Roosje"  van Jacob van Lennep (1802 – 1869)  door Rombout Oomen, 2004

 

 


 

Aandacht voor muurschildering van naakte dame op de hoek Jacob van Lennepstraat/ Nassaukade

 

3 juni 2004

 

De laatste dagen is er in de media veel aandacht geweest voor de muurschildering op de hoek Jacob van Lennepstraat / Nassaukade. Het kunstwerk, een liefdesgedicht van Jacob van Lennep en een ode aan de vrouw, heeft ophef veroorzaakt omdat een aantal bewoners de schildering van een naakte vrouw aanstootgevend vindt.

 

Sociale binding

 

Bewoners en ondernemers in en rond de Jacob van Lennepstraat hebben gezamenlijk plannen gemaakt om de straat aantrekkelijker te maken. Meubelmakers hebben banken ontworpen en kunstenaars hebben een aantal kunstwerken gemaakt, waaronder de muurschildering. Dit is bedacht om de sociale binding in de buurt te verbeteren, in het kader van Europees subsidieproject Urban II.

 

Tijdens een buurtfeest op 7 september, is het ontwerp gepresenteerd. Bezoekers van het feest zijn geïnterviewd over hun mening over de schildering. Het overgrote deel reageerde positief. De kunstenaar Rombout Oomen heeft vervolgens met een ambtenaar van stadsdeel Oud-West de bewoners bezocht die recht tegenover het kunstwerk wonen. De bewoners waardeerden de persoonlijke toelichting. Zij wilden liever geen muurschildering, maar vonden het geen probleem als andere bewoners in de buurt het wel graag wilden.

 

Passend

 

Het ontwerp is vervolgens getoetst door de Commissie voor Welstand en Monumenten. De commissie is van mening dat het geschilderde, naakte vrouwenlichaam een typisch geval van 'functioneel naakt' is en past bij het liefdesgedicht. Met dit advies en de uitslag van de enquête van 7 september, is besloten de schildering te realiseren. Op 29 april 2004 zijn de omwonenden van de werkzaamheden op de hoogte gesteld door middel van een bewonersbrief.

 

Op 17 mei zijn bewoners van het pand tegenover de schildering naar stadsdeelvoorzitter Saranna Maureau gestapt omdat ze bezwaren hebben tegen het kunstwerk. Op 19 mei is er daarom een gesprek geweest tussen de bewoners, kunstenaar Rombout Oomen en ambtenaren van Oud-West. De bewoners zijn niet blij met het naakt en vinden dat hun woongenot is beperkt. De kunstenaar heeft de betekenis van het kunstwerk uitgelegd. Het gesprek verliep goed, maar de bezwaren van de bewoners zijn niet weggenomen. Daarom heeft stadsdeel Oud-West aangeboden om de kosten te vergoeden voor matglas en grote planten voor bewoners die liever niet uitkijken op de muurschildering. Aan het kunstwerk zelf wordt niets veranderd.

 

 


 

Schaamblokjes

 

Met verfbommen is later het tafereel beschadigd. Oktober 2004 is de beschadiging weer hersteld, maar er zijn nu "schaamblokjes" geplaatst.

 

 


 

 

Het gedicht :

 

 

 

Aan een roosje

 

Zachtgekleurde lentebloesem,

Die Selindes borstjes kust,

Die zo mollig op haar boezem

Tussen donzen peulen rust!

 

Aartig roosje, vers ontloken,

Ware uw zalig lot het mijn’,

Lag ik ook zo neergedoken

Tussen 't dubbel halssatijn,

 

'k Lei geenszins als gij bewustloos

't Hangend hoofdje stil op zij;

Nee,'k bekeek, nieuwsgierig, rustloos,

Heel de omtrek van nabij.

'k Zou, door hete zucht gedreven,

Aan die borsten, blank en mals,

Duizend, duizend kusjens geven,

'k Zoende schouders, nek en hals.

 

'k Zoude ook samen vergelijken

Die twee bollen, wit en rond:

Zien, of deez' voor die moest wijken,

Of er onderscheid bestond,

 

Wie met blauwer aders praaIde,

Wie de blankste tint bezat,

Wie de meeste veerkracht haalde

Wie de roodste bezie had.

 

'k Zou dan trachten op te sporen

Waar de holle weg ons leidt

Die gelijk een diepe voren

De ene bol van d'andre scheidt,

Die stilzwijgend schijnt

 

 

 

 

 

 

 ‘EEN KUT IN PIXELS IS NIET ARROGANT’

 

Over de commotie rondom ‘Roosje’, een openbaar kunstwerk in Amsterdam Oud-West.

Geschreven door Annet Maseland in Vrij Nederland (18 december 2004); citaat:


De verhoudingen in Amsterdam Oud-West raakten deze zomer op scherp door de muurschildering ‘Blote Roosje’. Roosje werd betaald uit Europese gelden om sociale samenhang te bevorderen. Maar wie wilde Roosje nu eigenlijk?

‘Ik heb geen routebeschrijving meer nodig voor mijn bezoekers’, zegt Arjan, een jonge meubelmaker aan de Jacob van Lennepstraat in Amsterdam Oud-West. ‘Mijn atelier zit naast dat schilderij, dan weten ze me wel te vinden.’ De muurschildering van de blote vrouw, geënt op het liefdesgedicht ‘Aan een Roosje’ van Jacob van Lennep, heeft de straat landelijk op de kaart gezet. Buurvrouw Mirjam is er blij mee. ‘Het is een opknapper voor de buurt. Jammer dat het hard tegen hard is geworden. Gut, we wonen in Amsterdam. Daar moet dit toch kunnen.’

 

 

 


 

Jacob van Lennepstraatm Amsterdam West

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam West

 

Amsterdam: Muurschilderingen