Hommage aan Paradjanov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage aan Paradjanov door Thom Puckey, 2004

 

 

Uit drie hoge stapels boeken die onder druk staan van stenen en een maan, vloeit water. Het water stroomt over concentrische cirkels naar het midden en verdwijnt in de grond. Lage stapeltjes boeken staan her en der.

 

 

Inspiratiebronnen

 

Puckey heeft voor het kunstwerk twee inspiratiebronnen gebruikt. De opdracht was het plein in te richten met de nadruk op water. De pastor van de Vredeskerk die zich inzette voor de herinrichting van het plein, zag er graag een fontein.

 

Voor het middengedeelte met de elf concentrische cirkels liet de kunstenaar zich inspireren door een schilderij van Giovanni di Paulo uit  ca 1445, voorstellende de schepping en uitdrijving uit het paradijs. De rode ring staat voor vuur, de groene voor water, de blauwe voor lucht. Er zijn zeven planeetringen en de laatste ring representeert de zodiac, het hemelgewelf. Het centrum van het ringenstelsel is de hof van Eden.

 

 

 

        

 

              Schepping en uitdrijving door Giovanni di Paulo                                     Scene uit 'Sayat Nova': water wordt uit doorweekte boeken geperst

 

 

Het water dat uit de natte boeken stroomt die onder druk gehouden worden door de maan en de stenen, staat voor de kennis die uit de heilige boeken geëxtraheerd wordt. Het beeld deed Puckey op uit de film Sayat Nova van Sergei Paradjanov waar water uit doorweekte boeken geperst wordt door er een steen op te leggen. Het kunstwerk kreeg daarom de titel ‘Hommage aan Paradjanov’ .

 

Er zijn drie sparren geplaatst waar kleine stapels bronzen boeken omheen staan. De boeken zijn bedoeld als zitplaatsen en ontmoetingsplekken.

 

 

 

                 

 

 

 

 

                              

 

                                                                                                                                                    staking reinigingsdienst

 

 

 

 

 

 

 


 

Thom Puckey (1948)

 

www.thompuckey.com

 

Wikipedia

 

 

 

 

 


 

Vredeskerkplein

 

Foto’s: mei 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Zuid