Portrettengalerij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrettengalerij door Antoon Rädecker, 1928 / 2004-05

 

 

Eerbetoon aan bouwers

 

Op de twee hoeken Minervalaan / Gerrit van der Veenstraat zijn acht markante portretten aangebracht. Ze vertegenwoordigen de drijvende kracht achter de stadsuitbreidingen begin vorige eeuw: twee wethouders, drie architecten en drie directeuren van diensten. Antoon Rädecker hakte de gezichten in tufsteen, maar dit materiaal bleek niet opgewassen tegen de tand des tijds. Al na 60 jaar was het verval duidelijk zichtbaar. Midden het eerste decennium van deze eeuw zijn de conterfeitsels naar oude foto’s opnieuw uitgehakt onder de vlag van het Project Bouwbeeldhouwkunst (2002-2007), een inventarisatie- en restauratieproject. Overigens niet zonder duiding naar de nieuwe tijd: de guldens onder het hoofd van wethouder Wibaut zijn euro’s geworden.

 

Als Beelden Uitgebeeld Zijn (2005)

 

 

                                                                      

 

 

 

 

            

 

 

 

             

 

         Boven foto’s uit oktober 2009, daaronder de aangetaste portretbeelden in 1992 (Foto’s Beeldbank Amsterdam).

 

         Links: F.M. Wibaut (1859-1936), wethouder, portefeuille Financiën

         Midden: J.F. Staal (1879-1940), architect

         Rechts: P. Vorkink (1878-1960), architect

 

 

 

           

 

 

         Links: A.R. Hulsthoff (1880-1958), stadsarchitect

         Midden: M.E.H. Tjaden, direkteur Bouw- en Woningtoezicht

         Rechts: A. Keppler, directeur van de Gemeentelijke Woningdienst

 

Verder zijn wethouder E.J. Abrahams en de directeur van de Dienst Publieke Werken W.A. de Graaf in steen gehakt.

 

 

Attributen

 

De attributen die de mannen meekregen zijn meestal sprekend. De architechten kregen bouwwerken onder de kin, de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst kreeg woningen met een sleutel. De stadsarchitect werd afgebeeld met passer en stadswapen, en de ene wethouder heeft een hamer en beitel, de andere wethouder geld en kasboek.

 

Alleen een voorwerp dat de direkteur Bouw- en Woningtoezicht meekreeg is wat duister. Er is een stoommachine te zien die met bouw (het heien?) gerelateerd zal zijn, maar linksonder ligt een molensteen. De molens legden het in die periode massaal af tegen de stoommachines. Vele molens werden afgebroken of omgebouwd. Wordt met deze attributen afbraak en opbouw verbeeld ?

 

Misinterpretatie

 

Vergelijking met een foto uit 1928 suggereert iets anders. Het blijkt dat het beeld al voor 1992 gerestaureerd is, en dat de restaurateur zich vergist heeft. In 1928 staan onder de stoommachine twee tandwielen en een glad wieltje afgebeeld.. Het grootste tandwiel is later een molensteen geworden, de kleinere wieltjes zijn nu onderdeel van de machine.

 

 

                            

 

                       1928                                          1992                                        2009

 

 

 

 

 

              (Geïllustreerd Weekblad, 26 oktober 1928)

 

                          

 


 

Binnenzijde en hoeken

 

 

 

 

                                                                                                              Harpspeler met zonnebloemen door Jaap Kaas

                                        

 

 

Aan de binnenzijde van de portretgalerij zijn beelden van mensen in de bouw geplaatst. Een steenhouwer, metselaar en machinist arbeiden er al vele jaren. Een paar hebben een dier op de schouder (vis, uil). Verder zit er een nadenkende man (toen al de klassieke ambtenaar?) en een man met uil en slang. De uil en slang zijn attributen van Minerva.

 

 

Op de hoeken beeldde Jaap Kaas twee muzikanten af, een harpspeler en een fluitist. Minerva is de beschermgodin van de muziek.

 

 

 

 


 

Antoon Raedecker (1887-1960)

 

Broer van John Rädecker of Raedecker (de maker van het Nationaal Monument op de Dam).

 

Wikipedia

 

 

 


 

Minervalaan 29-31 en 30-32  / hoeken  Gerrit van Veenstraat

 

Foto’s:  oktober 2009

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Zuid