Vondel

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       2013

 

 

 

 

 

Joost van den Vondel door Louis Royer, 1867

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             2006

 

Aanstoot

 

De calvinistische noorderlingen - met het bijbelse gebod 'gij zult u geen gesneden beeld maken' in het achterhoofd – hadden weinig op met de beeldhouwkunst zo blijkt uit felle reacties op het Vondelmonument. De ontwerper van de sokkel, de Limburgse architect Pierre Cuypers, had onder Vondels voeten vier schutsengelen aangebracht - een al te katholiek ornament, vonden de verbolgen calvinisten.

 

 

Muzen

 

Op het voetstuk staan een korte levensbeschrijving, een hulde aan zijn schrijversschap en zijn voornaamste werken vermeld. Op de hoeken van het voetstuk vier engelachtige muzen, de personificaties van de vier dichtvormen van Vondel. Elke muze is herkenbaar aan een attribuut: de slagpen staat voor hekeldicht, de harp voor lierdicht, het masker voor treurdicht en het boek met de pen voor heldendicht. Aan de achterzijde van het voetstuk staat "SCRIPSIT AETERNITATI": "Hij heeft geschreven voor de eeuwigheid.

 

 

 

 

Oud

 

Het oudste nog bestaande standbeeld in Amsterdam is ‘Rembrandt‘ op het Rembrandtplein, dat omstreeks 1850 is gerealiseerd.

Kort daarop volgde het standbeeld voor Vondel in het Vondelpark. Opmerkelijk is dat voor standbeelden in Amsterdam eerder ‘onze grote kunstenaars‘ in aanmerking kwamen dan staatshoofden of leden van het koningshuis, een enkele uitzondering daargelaten, zoals Thorbecke op het Thorbeckeplein.

 

 

 


 

Geschiedenis

 

1982

Vanwege de ontruiming van een gekraakt pand aan de Vondelstraat waarbij tanks worden ingezet, wordt op 23 december Vondel van zijn voetstuk getrokken en het hoofd meegenomen. Op de sokkel luidt de achtergelaten tekst: “geen Huidenstraat-truc” (bij een juridische procedure waren niet de krakers partij, maar werd door de eigenaar van een pand de huurder gedagvaard).

                              

 

                                                                                                                                 Foto: ANP


1983

Het hoofd ligt op 14 januari voor het kantoor van de Raad van State in 's Gravenhage. Op 16 november is het bronzen gevaarte met de beeltenis van de Amsterdamse dichter teruggelast op zijn oude plaats.

 

1992

 

Het standbeeld van Joost van den Vondel in het Vondelpark is als gevolg van reinigingswerkzaamheden onherstelbaar beschadigd. Dat heeft directeur W. Beeren van het Stedelijk Museum het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid schriftelijk laten weten. Tijdens de schoonmaakwerkzaamheden is de sokkel van het beeld zwaar beschadigd en is de in meer dan honderd jaar ontstane patina (corrosie) goeddeels verdwenen.

 

Volgens de CDA-fractie in het stadsdeel is verzuimd om voorafgaande aan de schoonmaak advies in te winnen bij deskundigen van het Stedelijk Museum, een gebruikelijke procedure bij werkzaamheden aan kunstwerken. De fractie wil zo snel mogelijk van verantwoordelijk wethouder H. Wals weten wat de omvang van de schade is en wie daarvoor verantwoordelijk is.

 

Het beeld van Vondel, dat begin jaren tachtig na een kraakactie waarbij het hoofd werd ontvreemd ook al is gerestaureerd, is een schepping van de beeldhouwer Louis Royer, die ook het  beeld  van Rembrandt op het Rembrandtsplein heeft vervaardigd.

 

Volgens wethouder Wals heeft de schoonmaakactie een aantal mankementen aan het licht gebracht. Zo zou de restauratie van tien jaar geleden, waarbij het hoofd weer op de romp werd gezet, slecht zijn uitgevoerd. "We weten al maanden dat de sokkel er ernstig aan toe is. Daarom hebben we drie maanden geleden zestigduizend gulden uitgetrokken om dat te repareren. De huidige werkzaamheden hebben de schade niet aangebracht, alleen aan het licht gebracht," aldus Wals. De deelraad heeft volgens Wals wel degelijk het Stedelijk Museum ingeschakeld voor advies bij de schoonmaakwerkzaamheden.

 

 

 

 

 

1994

 

Het  beeld van Vondel in het Amsterdamse Vondelpark is niet beschadigd  door de restauratie van vorig jaar, maar door reparaties in 1983. Dat heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg het stadsdeel Zuid laten weten. In 1983 werd het  beeld  hersteld nadat het tijdens de rellen bij de ontruiming van een kraakpand in de Vondelstraat zijn hoofd had verloren. Volgens de dienst is een kunstmatige oude roestlaag nodig. Die kost 35.000 gulden, plus nog eens dat bedrag voor demontage en transport. Het restauratiebudget van het stadsdeel is ongeveer veertig mille.

 

Het stadsdeel heeft gevraagd wat de op een na beste methode is. Het antwoord: die is er niet. "onze aanbevolen afwerking is de enige methode die recht doet aan de aard en de kwaliteit van het werk en onze verantwoordelijkheid voor cultuuruitingen uit het verleden verplicht ons bij geleden schade aan het project het herstel uit te voeren op een niveau dat in overeenstemming is met de kwaliteit van het object," zegt de Rijksdienst.

 

 

2010

 

Het park is in tien jaar tijd gerenoveerd, ook Vondel kreeg een opknapbeurt. Doordat het park verzakte, waren de bakstenen waarop het beeld rust bloot komen te liggen. Een wal van aarde, beplant met viooltjes, onttrekt de fundering nu aan het zicht. De berg zand wordt bijeen gehouden door een brede muur.

 

 

 

 

 

 

 


 

Joost van den Vondel (1587 – 1679), dichter en toneelschrijver.

 

Vondel verdiende in Amsterdam zijn brood in de kousenhandel die hij van zijn vader had overgenomen. In 1610 schreef hij zijn eerste toneelstuk. Na de dood van prins Maurits in 1625 schreef Joost van den Vondel het treurspel Palamedes. De controverse rond Johan van Oldenbarneveldt en prins Maurits was de aanleiding. Vondel moest voor het werk terechtstaan.


Na de faling (faillissement) van de kousenzaak in de Warmoesstraat werd hij suppoost bij de Bank van Lening, waar hij in 1668 (op 80jarige leeftijd !) gepensioneerd werd. Vondel stierf in armoede: als zijn laatste werk dichtte hij spottend zijn grafschrift:

 

                  Hier leit Vondel zonder rouw,

                  Hy is gestorven van de kouw

 

Tot Vondels bekendste werken horen zijn toneelstukken Gijsbrecht van Aemstel en Lucifer. Hij is naast Gerbrandt A. Bredero en P.C. Hooft de bekendste Nederlandse schrijver uit de Gouden Eeuw.

 

 

 

       

 

             1924

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                             1918

 

 


 

Louis Royer (1793-1868)

 

De beeldhouwer Louis Royer werd geboren in Mechelen. In deze Vlaamse stad studeerde hij aan de Academie. Op 17-jarige leeftijd ging hij in de leer bij de beeldhouwer Jan Frans van Geel. Vervolgens zette hij zijn studie voort in Parijs. Nadat Royer in 1823 de  Prix de Rome won, verbleef hij vier jaar in Rome. Toen Royer in 1828 terugkeerde naar het noorden, vestigde hij zich in Den Haag. Hier hoopte hij opdrachten te ontvangen van de koninklijke familie.

 

Na zijn verhuizing naar Amsterdam, trad er een verandering op in Royers werk: hij legde zich toe op portretten van beroemdheden uit de Nederlandse geschiedenis. Royer was een van de oprichters van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti en Amicitiae in 1839.

 

 

                                                   

 

                                                     Louis Royer door Charles van Beveren, 1830  (Rijkmuseum Amsterdam)

 

 

 


 

Vondelpark, Amterdam Zuid

 

Foto: juni 2006 en juli 2013

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Zuid

 

Monumenten in Amsterdam: Portretten