Mr. P.W.A. Cort v.d. Linden

             Penning door Theo van Reijn, 1935

 

 

 

 

 

                   Dr. Johan Wagenaar

                   Penning door Gra Rueb, 1932

 

 

 

 

 

          Hugo de Groot

          Penning door Jos Reniers, 1983

 

 

 

                Greet Kemper-Koel

                Penning door Jos Reniers, 2006