Vlucht van kennis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevelrelief 'Vlucht van Kennis' door Jentsje Popma, 1959

 

 

                      

 

                                                                                                                                                       Foto:1960

 

IBM

 

In 1959-1960 is aan de Aletta Jacobslaan hoek Johan Huizingalaan een bedrijfsgebouw van IBM neergezet. De architecten waren H.T. Zwiers en W.B. Ouëndag. Op het vooraanzicht van het gebouw is een plastiek van Popma aangebracht.

 

In het Bouwkundig Weekblad, jrg 78, pg 16 (1960), is een geïllustreerd artikel verschenen met de titel ‘Bedrijfsgebouw I.B.M. te Amsterdam. Ook een foto van de ‘N-gevel met plastiek door J. Popma’ hoort tot de illustraties.

 

 

Phoenix

 

Popma woont en schildert anno 2011 in Friesland en stuurde de volgende tekst uit het personeelsblad van de IBM uit oktober 1959:

 

“IBM-ers zorgden voor een indrukwekkend huldeblijk op onze nieuwe fabriek. Het ontwerp stelt de zich steeds vernieuwende mens voor: gesymboliseerd door de vermoeide en uitgedoofde figuur, die na in het vuur te zijn opgegaan hieruit weer geestelijk en lichamelijk verjongd opstijgt. De kunstenaar heeft zich laten inspireren door het aloude verhaal van de vuurvogel Phoenix. De geestelijke vernieuwing wordt gesymboliseerd door de vogel en zodoende is het geheel een prachtige visualisering geworden van de voortdurende vooruitgang die een van de grondslagen vormt van het voortbestaan van onze Maatschappij.”

 

 

 

                                  

 

 

 

Hoge vlucht

 

De titel ‘Vlucht van Kennis’ is bedoeld in de zin van de vlucht die kennis op dat moment nam, de snelle ontwikkelingen die de oude tijd achter zich lieten. Nu is in het gebouw de Immigratie- en Naturalisatiedienst Amsterdam gevestigd en krijgt de titel een heel andere betekenis.

 

 

 

 

 

 

 


 

Jentsje Popma (1921)

 

Popma volgde opleidingen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. De kunstenaar was tot 1968 ook als glaskunstenaar werkzaam, glas in beton, gezandstraalde ramen en gebrandschilderd glas in lood behoorde tot zijn werk. Als beeldhouwer maakte hij betonreliëfs, bouw-keramische reliëfs, koperplastieken, sgraffito’s en vrijstaand werk. In 1987 zette Popma een punt achter zijn monumentale werk, daarna is hij vooral als schilder actief.

 

Wikipedia                    www.jentsjepopma.nl

 

 

 

 

 

 

 


 

Aletta Jacobslaan,  Amsterdam Slotervaart

 

Foto’s:  april 2011

 

 

Startpagina

 

Buitenbeelden in Amsterdam Slotervaart